continuum


Viden i spil

[2009-03-06 10:36:59  |  jesper]
Den 13. marts 2009, kl. 15-16 forelæser Thorkild Hangbøl over sin ph.d. afhandling "VIDEN i SPIL". Det sker på DPU i Emdrup.

Thorkild har været tilknyttet DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials) og Learning Lab Denmark (nu Institut for Læring, DPU), og har tidligere skrevet om debatspil i undervisningen, om spildesign, om blended gaming (problems and possibilities when integrating computer media and game-based learning), læringsspil og scenariekompetencer, mm.

Mere information om dette og andre arrangementer på DPU

glemsel ii

[2009-02-20 22:20:29  |  jesper]
Måtte lige tjekke min entry på glemsel.net (se artikel af 18FEB09 nedenfor). Ville se, om mine vise ord var glemt. Det var de - alt er glemt, slettet - eller er det?

Stille og rolig knald på

[2009-02-20 21:57:08  |  jesper]
Hvad sker der med jer
Jeres liv må være gået i stå
Vi har stille og rolig knald på...

Hits til jeg bliver hæs. Jeg er blæst, helt væk..
Jeg glæder mig til at få det bedre
Stå på scenen

Jeg fylder 25 om et fucking øjeblik
Ny start
Stille og rolig knald på

Jepper, UFO YEPHA...

Tænker:
- strømline 'triple-v'
- (c)
- én liste top
- nyt entry x
- omtale
- catg.: marked
- subject: fa navn
- link til /www/commercial.php#nn
- keep in mind (top entries, january 2009)

Bemærk: Øvelse er især relevant ift at få ryddet op i listen. Der er desværre en del link rot... døde links, i.e. Og spøgelsesvirksomheder. Hvis nogen spør' mig.

Hvordan går det? Stille og rolig knald på :~|

glemsel

[2009-02-18 01:10:31  |  jesper]
Kan ikke lade være med at kommentere et af nettets mere bizarre, men bestemt også filosofiske projekter, nemlig Mogens Jacobsens glemsel.net. De fleste websteder, som eksempelvis nærværende, er, indrømmet, optaget af at registrere, bevare, gemme, men på glemsel.net er ambitionen den stik modsatte af at gemme, nemlig at glemme.

Glemsel.net er således en åben og glemsom blog. Glemsommeligheden består i, at indlæg forsvinder, ord for ord, hvorfor man til sidst kun kan se skribentens navn og indlæggets dato-tag. Hvis nogen har interesse i at læse mit indlæg, må de skynde sig...

At digital amnesia desværre er et alt for kendt fænomen må man i øvrigt beklage. Ofte skyldes det manglende bagudkompatibilitet - at formater pludselig ikke længere kan læses. En anden ofte forekommende informationstab skyldes at der (bevidst?) sjuskes, når hjemmesider udvikles (link rot). Med meget mere...

Best of the best

[2009-01-20 10:01:15  |  jesper]
I dagens udgave af Børsen læser jeg, at Vestas' introduktionsprogram netop er blevet kåret som verdens bedste. Det er man hos Effective-Learning, der sammen med Peopleway og Empatii har udviklet introduktionsprogrammet, ikke helt uden grund "utroligt glade for og stolte af". Godt nok.

Et væsentligt træk ved introduktionsprogrammet er, at det foregår i et konceptuelt univers - 'Vestas World', en "fiktiv gengivelse af Vestas' virkelige forretningsverden, udformet i et geografisk neutralt univers". Her kan nye medarbejdere - qua 16 forskellige rollemodeller, avatarer - i løbet af blot 5 timer arbejde sig igennem 5 moduler, der hver især omfatter "Vestas’ historie, organisation og værdikæde, vision, mission, kultur, produkter og løsninger".

Samlet set skønnes flere end et hundrede Vestas medarbejdere at have deltaget i udviklingen af programmet - dets "udrulning blev understøttet af kommunikation på Intranettet og lokal HR- og lederinvolvering".

Jeg ville gerne have "oplevet" en af verdens bedste e-læringsløsninger, men trods verdensklasse virkede linket ikke... Det samme var desværre tilfældet for effektmålingen. Irriterende og ærgerligt, vil jeg sige.

At Citibank i 2007 var blandt vinderne af sammen konkurrence, skal man forhåbentligt ikke lægge for meget i - man kan vælge blot at konstatere, at der ikke nødvendigvis er en sammenhæng mellem nomineringer og reelle resultater, eller mellem fx "Learning Initiative Excellence" og almindelig hæderlighed og god forretningsførelse. Således blev fx IT Factory for ikke så længe siden kåret - af Børsen og Ernst & Young - som årets vækstvirksomhed. Dem der kårer, er nogen gange aldeles inkompetente, og kåringer derfor i bedste fald ligegyldige, i værste fald skræmmende eksempler på blandingsmisbrug og lemfældig omgang med både det ene og det andet.

Læs mere her: Effective-learning leverer en af verdens bedste læringsløsninger i 2008

Playspace

[2008-12-19 13:59:59  |  jesper]
Idet jeg ønsker læserne glædelig jul og godt nytår, er årsskiftet en passende anledning til dels at informere om undertegnedes aktuelle forskning, dels et online læringsspil kaldet PLAYSPACE. Det sidste først!

PLAYSPACE er et internetbaseret undervisningsspil om byrum og byliv. Det handler om aktuelle problemstillinger i danske byer. Problemstillingerne har en generel karakter og kan derfor med rette overføres til ens egen byzone - med skyldig hjælp fra underviseren. Spillet er udgivet og udviklet af Dansk Arkitektur Center i samarbejde med MUTOPIA; spillet er finansieret af Realdania og er gratis at benytte.

I Playspace kan man indrette 4 forskellige byrum - pladsen, havnen, vejkrydset og torvet. Det er som sagt et spil, og derfor gælder der visse regler: "Det gælder om at skabe et balanceret byrum, som både fungerer rent praktisk, er sikkert og rart at være i." Man skal for at få flest muligt point sørge for, at de forskellige parametre fremstår balanceret: "Det er antallet af mennesker, som du får samlet i dit byrum, der viser, hvor godt det er gået." Der er 50 forskellige elementer, eller objekter, og man kan vælge 15 af dem. Mange elementer er efter min mening helt håbløse. Når et byrum er gemt, kan andre rate det.

Jeg vælger at indrette en skole og får som kulisse et tomrum nedenfor metroen ved Fields på Amager. Nu gælder det om at gøre pladsen indbydende, og jeg kan vælge ... Ja, nu valgte jeg et element fra et galleri, med det resultat at der på min PC kom advarsel om, at et script ville tvinge min Adobe Flash Player 10 i knæ. Ville jeg fortsætte - nej tak. Så reboot'e: Nu ser jeg, hvad galleriet indeholder, nemlig en samling vildt fabulerende pladser, torve og havnerum. Jeg vælger igen at vende fokus mod mit eget space...

... som jeg indretter med en masse træer, nogle store sten og en bænk. Ret kedeligt, og jeg må bruge mange træer for at skærme for Fields. De mange træer skaber miljø (et af parametrene), men ikke så meget andet. Jeg gemmer min model, og hvad sker der. Endnu engang advares jeg om at min PC måske går i helt i stå, men hvad værre er (næsten), mit space bliver tilføjet elementer, som jeg nok havde valgt, men så sandelige også fravalgt igen (slettet), bl.a. nogle trebenede taburetter i stål (nu sværer de i luften), et klatrestativ, og en fyr der hopper rundt på sin ene arm! Meget besynderligt og helt klart utilfredsstillende. Jeg får også en stor, sur smiley (sic!) - men lad gå med det. Hvad jeg ikke kan acceptere, er den dårlige programmering - det har MUTOPIA ikke gjort godt nok. Og det er synd, for spillet er ellers ikke dårligt. Jeg kan hermed opfordre den rum- og it-interesserede læser til selv at prøve: DAC - PLAYSPACE

Når jeg med glæde anmelder PLAYSPACE skyldes det, at jeg faktisk siden januar 2007 har studeret hvordan arkitekter og ingeniører kæmper med forskellige, nye 3D modelleringsværktøjer. Altså i en rigtig praksis. Kort sagt undersøger jeg hvordan dette værktøj - en applikation - virker ind på særligt arkitektens hverdag: arkitektens arbejdsrutiner, -metoder og -processer. Hvordan en ny, computerbaseret 3D modelleringssoftware skaber masser af uventede effekter, som arkitekten løbende må forholde sig til. Jeg observerer og spørger ind til, hvad der sker og hvordan man nu lærer at håndtere den nye virkelighed, der af nogen betegnes som et nyt alfabet, et paradigmeskifte. Jeg erfarer (blandt meget andet) at en del af udfordringerne består i at håndtere uhensigtsmæssigheder, at få programmerne til at gøre det man ønsker, at man kort sagt bruger en frygtelig masse tid på at få det til at se effektivt ud. At man lærer, populært sagt, ved at udforske programmerne - på må og få (learning by fooling around, som en informant udtrykker det). At man betjener sig af forskellige kneb - for at klare sig. At visionerne måske nok holder, delvist, men at intet i denne verden kommer af sig selv.

Glædelig jul og godt nytår...

Jesper

E-læring og lyd

[2008-12-18 16:37:23  |  jesper]
Effective Learning har - som andre, forhåbentligt - arbejdet med at forbedre effekten og brugeroplevelsen i deres produkter. Et ikke uvæsentlige element i IKT og læring er lyden. Effective Learning har udarbejdet en artikel om emnet, og for dem der måtte interessere sig herfor, kan man forbyde sig i effektlyde, reallyde og voice over samt spørgsmålene:

- Hvordan forbedres brugeroplevelsen vha. lyd?
- Hvilke måder kan man bruge lyd på til at underbygge forskellige typer af oplevelser i kurset?
- Hvordan arbejder man praktisk og effektivt med lyd?

Desværre indeholder artiklen kun et eksempel på en lyd - og jeg må tilføje, at det virker som et meget irrelevant eksempel (et melodi fra en quiz).

Bliv lidt klogere: Lyden af læring
Bliv en del klogere, fx: Forskningsnettet, lyd

E-læring og jura

[2008-12-16 10:48:46  |  jesper]
På Forskningsnettet finder man blandt meget andet godt en jurablog - altså en weblog hvor der blogges om jura og, surprise - e-læring!

Som alle ved, men færre måske respekterer, skal undervisere og andre respektere andres rettigheder, og andre skal respektere undervisernes rettigheder. Det er budskabet på E-læring og jura. Ud over bloggen er der en række videopræsentationer og animationer, der forklarer noget om juraen indenfor ikt og læring, multimedier.

Omkring det at linke kan man fx læse, at det endne er "juridisk tvivlsomt, om man må forsyne sit e-læringsmateriale med links til andet materiale, der beskyttes efter ophavsretsloven". Referencelinking er altid lovligt, men deep linking til ulovligt materiale er ulovligt; deep linking til beskyttet materiale kan i det fleste tilfælde godt lade sig gøre...

Go: E-læring og jura

Læring og Medier

[2008-12-16 10:34:39  |  jesper]
Det danske, elektroniske tidsskrift Læring og Medier har snøren ude efter indlæg om emnet "Implementering af Lyd, Video og Interaktive Medier i Undervisningen". Sidste frist for interessetilkendegivelse er 19. december 2008.

Tidsskriftet, der fra 2008 udgives af Forskningsnettet i tilknytning til dettes LOM-netværk (Læring og Medier), er en fortsættelse af Tidsskriftet for Universiteternes Efter- og Videreuddannelse (udgivet i perioden 2003-2007 af Universiteternes Efter- og Videreuddannelse, UNEV)(UNEV har ikke længere selvstændig hjemmeside). De tidligere numre er fortsat tilgængelige under det gamle navn, men de kan også ses fra Læring & Mediers hjemmeside.

Og sådan sker der alligevel hele tiden noget. Noget forgår, andet genopstår.

Læs call for paper, LOM#2 (PDF)

Branchenyt - dags dato

[2008-12-15 14:33:41  |  jesper]
I mangel af friske nyheder fra e-læringsbranchen bringes hermed et udpluk af årets gamle nyheder: de er tilfældigt udvalgte, høstet i kraft af besøg (bemærk: dags dato) på nogle af fremmeste e-læringsagenturer i landet.

Det er som det fremgår oftest 3-6 måneder gamle nyheder man finder. Det er som hovedregel 'gode nyheder' - pressemeddelelser om nye projekter. Ellers finder man fingerede events, statiske henvisninger, stillingsopslag, nyhedsarkiver, eller man må anvende søge-funktionen, hvor som i tilfældet Rambøll Management e-læringsafdelingen er nedlagt som selvstændig enhed.

Så her er de - nyt fra branchen. Copy-paste. Ren, håndkodet html tekst. Nyheder fra og om det danske elæringsmarked. I hvert tilfælde en nyhed er det nok værd at følge op på. Senere. Her.


Vi starter med et par nyheder fra det gode firma MOCH - MOrten og CHristian:

"MOCH lancerer to netbaserede læremidler til folkeskolen." (Publiceret) Thursday 29. of November 2007

"En milliard kroner. Det kan skatteyderne spare, hvis e-læring blev udnyttet optimalt i det offentlige. Trods stor parathed i befolkningen benytter færre og færre myndigheder e-læring." (Publiceret) Tuesday 08. of May 2007

Mere: moch.dk/nyheder


E-læring skal sikre fuldt udbytte af det kommende nationale radiokommunikationssystem, SINE. SINE, det nye digitale radiosystem til hele det danske beredskab...

Mere - fra fusionerede Key2Know og Courseware: http://www.key2know-cl.dk/aktuelt


IMS Assima Awards og James Bond forpremiere
08-10-2008

"Vi har lejet en biograf, sørget for lækre små retter og drinks og udpeget årets bedste kundeprojekter. Torsdag den 6. november mødes 200 personer til forpremiere på den nye James Bond film og efterfølgende til ..."

Fedt link: http://www.ims.dk/Default.aspx?m=e38be7da-83e7-4214-bc8b-06475dc1a3f6&id=f9f104f8-aa08-4fcf-8f18-8a9ec01042b3


DanskMedieDesign skal levere e-learning til Staten

"Vi er netop blevet kvalificeret i forbindelse med Personalestyrelsens Rammekontrakt vedrørende udvikling af omkring 150 e-learning kurser til ca. 90.000 ansatte i Staten. Med den nationale strategi på området ønskes at fremme kompetenceudvikling i Staten via e-learning.

Seneste nyt (2008, formodes): danskmediedesign.dk/sw8220.asp?


E-learning Nordic 2006. Effekten af it i uddannelsessektoren

"E-learning Nordic 2006 er den første fællesnordiske undersøgelse som fokuserer på effekten af it i uddannelsessektoren. E-learning Nordic 2006 er gennemført i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Mere end 8000 personer (elever, lærere, forældre og skoleledere i grundskoler og på de gymnasiale ungdomsuddannelser) har deltaget."

(Seneste nyhed, søgning "e-learning" var 12-06-2008)

Search string: http://www.ramboll-management.dk/search.aspx?q=e-learning


inden for udtale

"Torsdag den 1. marts 2007 (!) lancerede Dansk e-Learning Center dets nyeste produkt inden for sprogtræning: "det interaktive udtaleprogram". Programmet, der er en del af sprogprogrammet DanskABC, er et onlineprogram, hvor fokus er lagt på udtale. Målgruppen er alle de mennesker, der er i gang med eller skal til at lære dansk. "

http://www.delc.dk/2007/7-2007/21-inden-for-udtale.html


Nye ansigter i Xafir - Eneste nyhed i 2008


Version A: en pressemeddelelse fra 2006


I forlængelse af disse spændende nyheder er det værd at bemærke, at en række sites slet ikke har nyheder, fx

Accipp - No news available, ja, der er slet ikke noget tilgængeligt indhold.

"Danish Probe is a virtual company with global partnerships.
The company has its headquarter in Copenhagen, Denmark and work with national and international partners for hosting, content development, system integration and consultancy. This makes the company lean, powerful and scalable towards any future challenge. All together we are more than 500 developers and consultants throughout the world."
(Gad vide hvad de 500 personer foretager sig?)

Arcanic A/S - Ingen nyheder i øjeblikket

Skolemedia - her har man til gengæld en drop-down menu med "Nyeste projekter" - den er helt tom

NB: Effective Learning havde til gengæld 5 nyhedsposter indenfor den seneste 30 dage - blandt andet en artikel ved navn "lyden af læring".

Gå selv på opdagelse - start evt. her: Danske elæringsagenturer

<<  (p. 2/100)  >> log in

Search this channel:

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771

ETIKETTER

- multimedie
- skole
- events
- markedsnyt
- indhold
- online
- trends
- LMS
- strategi
- leg
- forskningsnyt
- analyser
- test
- evaluering

Briefs, Arkiv

Log indÇáÓäå -->(c) linqx.dk 2001-2009 | all rights reserved <--