continuum


Fleksible læreprocesser

[2008-11-20 15:05:52  |  jesper]
I dette efterår har jeg været koordinator på et modul på en af DPU's mange masteruddannelser. Modulet går under betegnelsen fleksibel læring. Efter den mundtlige evaluering at dømme, har forløbet været en succes. Holdet har haft besøg af rigtigt mange interessante forelæsere, alt overvejende rekrutteret fra egne rækker. Som koordinator har jeg skullet planlægge forløbet, facilitere det - så at sige, og være til stede i samtlige 3X20 lektioner. Desuden har jeg selv leveret en forelæsning baeret på mine erfaringer med såkaldte pervasive læringsmiljøer.

Umiddelbart var jeg ikke i tvivl om hvad vi mente med fleksibel læring, men begrebet blev dog foldet gevaldigt meget ud - dermed blev det også mere uklart, hvad vi egentlig skal mene om det; kan man overhovedet tale om fleksibel læring. Var det ikke snarere fx fleksibel uddannelse, eller et spørgsmål om tilrettelæggelse af fleksible læreprocesser. Jeg er mest til det sidste.

Et grundlæggende forhold, som jeg i løbet af dette semester (endelig!) blev opmærksom på var, at vi med fordel kan anskue fleksibilitet i lyset af det ikke-fleksible. Nemlig det skolastiske universitetssystem, som det var intakt fra middelalderen og frem til den franske revolution, hvor andre end borgerskabet fik adgang til ud/dannelse, endda eksempelvis i aftentimerne. En anden ufleksibel undervisningsform er industrialderens provinsskoler med en lærer, et fag, en bestemt bog, en time, et klasselokale, en fælles bekendtgørelse, de samme lektier til alle, og det samme spørgsmål stillet samtidigt til hele klassen...

Andre aspekter af fleksibel læring - udover ikt og den dermed forbundne uafhængighed af tid og sted mmm - var fx evaluering, supervision, coaching, etc.

Alt i alt et meget spændende efterår, som jeg med fordel kunne skrive mere om...

Fakta: Der blev på BlackBoard produceret 24 meddelelser, 2 wiki dokumenter, 13 poster af 5 deltagere, 4 blogindlæg, 1 privat studiegruppe, 15 profiler af studerende og vejledere. Dertil kommer diverse billeder og video, som vi (jeg) producerede undervejs, 8 diverse dokumenter. Alle forelæsninger blev optaget som lydfiler, der efterfølgende, sammen samt forelæsernes slides, er tilgængelige fra holdets virtuelle hjemsted.

Baggrund: Master i professionsudvikling, modul 3 - Fleksible læreprocesser

Video

[2008-10-10 11:36:26  |  jesper]
I mangel af bedre, og i anledning af kulturnatten, kan læserne fornøje sig med denne, mit første og formentlig sidste, you-tube bidrag betitlet Who's watching:Som titlen antyder, er der måske nogen, der kigger - kigger på dig, kigger på denne video? Filmen her er en 1'52" kort sekvens, hvor jeg filmer en illustration, et ikon, af et videokamera. Titlen og indholdet er en lettere filosofisk kommentar: en spontan videooptagelse af et ikon af en videooptager, der illustrerer (advarer om), at der er videooverrågning (her).

Og hvor var så her: Ja, illustrationen fandt jeg ombord på en båd, der lå fortøjret ved lystbådehavnen i Århus. Båden er af gode grunde mobil, så hvordan skal vi egentlig forholde os til advarslen om at den måske, måske ikke netop som den lå fortøjret dér, var videoovervåget.

Og ja, så er det jo blevet så meget lettere at producere og endda publicere levende billeder. Denne sekvens er én i rækken af såkaldte moving stills, som jeg har produceret. Moving stills er mit konceptuelt kryptiske udtryk for, at et emne filmes, uden kameraføring - som sådan kunne det lige så godt have været et still foto. Kun måske sker der noget i billedet, måske at en fugl flyver forbi. Det var ikke tilfældet her, og dogmet er fraveget lidt: Jeg har klippet to stumper optagelser sammen. Deraf den kunstneriske effekt, der finder sted godt halvvejs i det asynkront, multimedierede budskab.

Video: Vi. de. i. ide. deo.

IKT og didaktisk design

[2008-09-05 09:22:24  |  jesper]
Den 12. september udgiver DPU forlaget antologien "Digitale medier og didaktisk design - brug, erfaringer og forskning". En række forskere fremlægger og diskuterer deres erfaringer med og overvejelser over didaktisk design (altså læringens hvordan) og brugen af digitale medier i forskellige undervisnings- og læringskontekster.

Yderligere omtale / bestilling af bogen kan forventes her: DPU Forlag.

Edutainment

[2008-08-27 12:10:14  |  jesper]
Jagten på Afrikas Stjerner er et interaktivt læringsspil, hvor eleverne arbejder med emnerne krig og katastrofe. Spillet er udviklet af Version A for Red Barnet.

I spillet er man på jagt efter spillere til et fodboldhold. Spillet foregår i et land i Afrika, hvor der lige har været krig. Spillerne skal bruge bolden godt for at få fat på nok spillere til en kamp mod kammeraterne.

Der anvendes enkelte korte videoklip, men ellers er der en del, der skal læses. Efterfølgende skal man tage stilling til en række spørgsmål, fx om hvordan man ville agere, som man var nødhjælpsarbejder. I spillet gælder det at sætte et fodboldhold.

Prøv selv at redde barnet :-|

IT - læring og pædagogisk videnledelse

[2008-08-25 10:40:59  |  jesper]
Gennem to år har de forskere Birgitte Holm Sørensen og Karin Levinsen fra DPU fulgt Gentofte Kommunes brug af it i undervisningen.

Det fortæller de om den 27. august, kl. 16-18, på Rådhuset i Gentofte. For mere information kan du kontakte de to forskere.

Go: IT - læring og pædagogisk videnledelse

IKT og pædagogisk praksis

[2008-08-21 15:52:16  |  jesper]
Under aktuelle udgivelser fra Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag finder man bogen med titlen "IT og pædagogisk praksis på danske grundskoler
- resultater af en international undersøgelse". Bogen svarer på følgende spørgsmål:

- Hvordan bruges IKT i undervisningen på danske grundskoler?
- Hvilken betydning har brugen af IKT?
- Hvilke forhold spiller ind på lærernes brug af IKT i undervisningen?

Endelig belyses udviklingstendenserne i den pædagogiske praksis - både med og uden inddragelse af IKT.

Resultaterne viser bl.a., "at de danske skoler er velforsynede med både hardware og software, og at lærerne også bruger IKT i deres undervisning". Bare ikke ret meget, for selv om skolerne har udstyret, mangler lærerne tid - det opleves mao som mere tidskrævende at anvende IKT.

Trods skepsis mht betydningen af IKT både for den pædagogiske praksis og for elevernes resultater, bakker skolelederne bakker op omkring brugen af IKT.

En pudsigt biprodukt af undersøgelsen er, at "der siden 1998 er sket et skift i det dominerende pædagogiske paradigme på skolerne, hvor der i dag i højere grad lægges vægt på traditionelle pædagogiske værdier end på et livslangt læringsparadigme." Sådan svinger det store pendul jo...

Bestil: IKT og pædagogisk praksis på danske grundskoler
Yderligere omtale: IKT i undervisningen: Skolerne har udstyret, men lærerne mangler tid

E-læring i det offentlige

[2008-08-11 22:11:53  |  jesper]
Personalestyrelsen indgik primo juli en rammekontrakter med i fem danske e-læringsleverandører, der hver skal bidrage til at udvikle e-læring til statens ansatte. Tre af de fem leverandører gamle kendinge indenfor faget:

Dansk Medie Design A/S
Grontmij | Carl Bro A/S
Key2Know Competence & Learning ApS
KMD A/S
MOCH A/S

Med rammekontrakterne er de formelle rammer for de kommende års samarbejde om at give statens ansatte nye læringsmuligheder skabt. Rammekontrakten er en del af projektet "Effektiv læring i staten", som skal understøtte en mere fleksibel, målrettet og effektiv kompetenceudvikling i staten. Her vil Økonomistyrelsen etablere og drive den tekniske del af en kommende læringsportal, mens Personalestyrelsen vil stå for indholdet af portalen, hovedsageligt i form af e-læringskurser.

Læringsenheden i Personalestyrelsen skal over de næste år stå for udvikling af ren og blended e-læring. Det forventede omfang andrager 100 – 150 e-læringskurser. Læringsmulighederne vil dække et bredt spektrum af kompetencer, der er fælles for ministerier og styrelser. Kurserne vil supplere - og i visse tilfælde træde i stedet for - de kurser, der kendes i dag.

Baggrund: Personalestyrelsen indgår rammekontrakter om e-læring

Kandidat i it-didaktisk design

[2008-06-13 13:51:06  |  jesper]
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole udbyder fra og med efteråret 2008 en kandidatuddannelsen i it-didaktisk design:

"Kandidatuddannelsen i it-didaktisk design har fokus på de nye rammer som tilstedeværelsen af it - som allestedsnærværende samfundskontekst, kommunikation og redskab - skaber, og som påvirker og forandrer både den fagdidaktiske og den almendidaktiske tænkning, metode og praksis. Uddannelsen griber fat i disse perspektiver i forbindelse med såvel virksomhedsinterne uddannelser som i skole, ungdomsuddannelser og forskellige former for voksenuddannelse. Det diaktiske design relaterer sig samtidig til den didaktiske anvendelse af it-baserede lærings- og undervisningsmaterialer, it-støttede læringsplatforme og spilbaserede læringsprodukter."

Blandt andet tager uddannelsen udgangspunkt i teorier til forståelse og analyse af organisationer, fx arbejdspladser hvor it i stigende grad understøtter undervisning, (efter)uddannelse, kommunikation, videndeling, samarbejde og læring på arbejdspladsen.

Go: DPU - It-didaktisk design

klimaundervisning.dk

[2008-05-21 19:57:48  |  jesper]
I april lanceredes en ny hjemmeside, der kan bruges til undervisning i klimaet: Klimaundervisning.dk har efter sigende fået en flot landsdækkende start med 400 undervisere og formidlere som deltagere på regionale inspirationskonferencer.

Netværk for klimalærere har samtidigt rundet 1000 tilmeldte. Er man med i klimaformidlernetværket, deler man sine læremidler om klimaet.

KLIMAUNDERVISNING.DK er en del af "klimaundervisning 2009", der er igangsat af Undervisningsministeriet og udføres i samarbejde med Dansk Naturvidenskabsformidling.

Go: klimaundervisning.dk

Nyt dilemmaspil

[2008-05-14 21:17:44  |  jesper]
Berlingske Tidende og Ledernes Hovedorganisation har netop lanceret et såkaldt dilemmaspil, hvor man bl.a. kan teste sine lederevner. Frem til juni lanceres nye dilemmaer... Ugens dilemma er hvordan man som leder håndterer en ung, ambitiøs kollega... Lidt senere skal man tage stilling til andre spørgsmål. Når man har valgt sit svar, kan man se, hvad andre har stemt...

Det er ikke det helt vilde man kan bruge spillet til, men noget kan man måske lære af det. Som udvikler kan man måske lære lidt om, hvordan man motiverer medarbejderne.

Spillet er ikke unikt - det er set før. Det er en ulempe, at man skal registrere sig.

Prøv evt. selv: business.dk/dilemma

<<  (p. 3/100)  >> log in

Search this channel:

home
Search:

Continuum
Ydelser
Profil
Sitemap

linqx|dk
jm thielesvej 6
dk 1961 frb c
jesper@linqx.dk
+45 2424 4690

ISSN 1603-5771

ETIKETTER

- multimedie
- skole
- events
- markedsnyt
- indhold
- online
- trends
- LMS
- strategi
- leg
- forskningsnyt
- analyser
- test
- evaluering

Briefs, Arkiv

Log indÇáÓäå -->(c) linqx.dk 2001-2009 | all rights reserved <--