Go to frontpage of www.linqx.dk

BRIEF ID #20051027

Cover

Producenter og udbydere af e-learning programmer kan nu på europæisk plan få en gratis test af deres programmers funktionalitet og brugergrænseflade (HCI), når det gælder blinde og svagsynede.

Tilgængeligheden af IT-programmer skal gøres bedre for de synshandicappede. Hovedformålet med projektet er at udvikle standardiserede retningslinjer, der bedre end i dag muliggør e-learning for denne gruppe af brugere.

E-learn VIP:Standarder for blinde og svagtsynede


Effektivt forfatterværktøj til e-learning

instructor

Med ToolBook kan du hurtigt udvikle webbaseret e-learning til f.eks. uddannelse, simulation, certificering, præsentation og tests.

Producenten af ToolBook er verdens største dedikerede e-learning firma SumTotal Systems 13.000 virksomheder har valgt ToolBook som forfatterværktøj – vil du også prøve? Download gratis demo (JAN06: deep link removed)

For mere information kontakt forhandler: DanskMedieDesign A/S - Nordens førende ToolBook udviklings- og konsulenthus.X-file

Nordiske stemmer: Den nordiske stemme undersøger de mere overordnede, didaktiske aspekter af IKT i den nabosprogsrelaterede sprogundervisning. Online konference undersøger de praktiske anvendelsesmuligheder med MSN, Skype, e-mail, og weblog mm.

Crossover: Nyere dansk blog udforsker krydsfeltet mellem leg, læring og kunst.

ITIF: Midlerne i Ministeriets pulje til udvikling af IT i Folkeskolen er ved at være fordelt. Bl.a. blev der tildelt midler til 2 pilotkurser under KVIS e-learning - som er Undervisningsministeriets eget program for KValitet I Specialundervisningen.

Leonardo: I Norge har NKI fået EU-midler til det to-årigt forskningsprojekt Megatrends in e-learning provision. Overgangen fra småskala eksperimenter til ordinær storskaldrift synes at være en sådan megatrend.

Web 2.0: Interessant artikel om API, RSS, 'Folksonomies' og sociale netværksværktøjer - og links til eksempler på hvordan kreative kombinationer af nævnte standardteknologier har skabt nye forretningsområder

OZONE: Nye EU finansieret F&U projekt undersøger nye teknologiers muligheder for bl.a. fremtidens virtuelle læringsmiljøer - eller læringslandskaber.

Go: Alle nyheder i x-file

Events

Event listen er igen opdateret: Klik ind og lad dig frist af efterårets udbud af danske e-læringskonferencer!

E-læringstendenser - For nyligt holdt jeg et indlæg om "tendenser i e-læring" - ved et seminar arrangeret af Cursum: Læs mere om emnet og hent slides fra præsentationen.

Pervasive Gaming - Primo oktober var det nyligt etablerede Vidennetværk for Pervasive Communication vært ved en konference om pervasive gaming. Bl.a. blev det søgt afklaret, i hvilken grad denne form for IKT-medieret aktivitet kunne bidrage til organisationsudvikling - og læring: Hent slides og læs referat.

Fra vores egen verden...

Over sommeren har linqx|dk fået en ny, kvindelig skribent!

Det er Mette Rasmussen, der underviser ved KISS Sprogcenter. Mette har i foråret afsluttet en professionsmaster på IT-universitetet i København; hendes speciale handler om kommunikation i computerkonferencemiljøer, om hvordan man både teknisk og pædagogisk kan støtte kommunikative profiler i virtuelle læringsmiljøer (VLE).

Mette har fokus på bl.a. digitale læreprocesser og kollaborative læringsmiljøer.

Husk! linqx - is a freelink

Venlig hilsen
linqx|dk

Jesper HundebølRedaktionen modtager løbende nyhedstips, forslag til artikler og lignende fra læserne, men aldrig nok! Via linqx|dk får du mulighed for at komme til orde og nå ud til 800 registrerede læsere af nyhedsbrevet og flere end 400 daglige besøgende: Carpe Diem ;-)linqx|dk sponsoreres af flere af branchens respekterede aktører. I øjeblikket støttes linqx|dk af Courseware, MOCH, Mercantilius, DanskMedieDesign, COMONTO, FLUID, MindMakers, Ladegaard, TV Pro og Nyt om EfteruddannelseE-post adresser og andre personlige information er og vil aldrig blive solgt, udlejet eller på anden måde bekendtgjort andre. Postlisten er pasord beskyttet og anvendes udelukkende til korte, en-vejs briefs fra linqx|dk.

Hvis du ikke ønsker dette nyhedsbrev eller du mener, du har modtaget det ved en fejltagelse, kan du automatisk ændre din abonnementsstatus.