agencies

home > www > commercial [REV. 21.FEB.2008]

This exhaustive list keeps track of estimated 80 percent of Danish for-profit agencies in the e-learning market place. Since it was first launched in June 2001 it has been subject to regular updates. It is today a statement of the historical development of an entire sector, however, it is living document.

e-learning agencies online

Accipp
Arcanic
Ascentor
Center for Fjernundervisning
Class2Web
Collaboraid
COMONTO
Composite
context
Conzentrate
CourseGenie
cwang
Danish Probe
Dansk E-learning Center
Dansk Medie Design
Danware
Easy Learning
Ed Consult
Edvantage Group
Effective Learning
e-Learning RTS
E-lokaler
Futurecom
IMS Assima
Ipeople
Jan Gejel
Hypergenic
KA e-Learning
Key2Know Competence & Learning
KUBUS net
Ladegaard
Learning4Life
Mercantilius
MikroGraf
Mikroværkstedet
Mindmakers
MOCH
Monolith-Systems
Nestorhouse
.netschool
Netop
NO Stress
Optimon
Plugworks
Provum
Rambøll
Skolemedia
Snabel-e
TACK
Teknologisk Institut
Travelogue
Valtech
VERSION|A
viasofia (NY)
Viscon
Wee Bizz
WorkWiser
Xafir
Zonning

Removed

Courseware
Key2Know
IMS
E-learning
Glasspaper
Cursum
Mærsk Data
Sandstorm
Itectum
Nem Viden
Cyberling
Svifnik
Netstrategen
Academix
AM Multimedia
Competencelab
Edutorium
E-learn-it
Etiro
Involve Learning
M2S
MMI
Sparringskompagniet
Teachability
Zenaria
Vizionfactory

e-agencies online

Edvantage group

Edvantage group er med kontorer i Danmark, Norge, Sverige, Benelux og UK en af de største, europæiske aktører på elæringsmarkedet. I Danmark er Gruppen representeret med kontorer i både Ålborg og Hørsholm. Edvantage group kom til Danmark via en fusion i 2007 med det tidligere Zenaria. Zenaria udspringer af et forskningsprogram ved AAU, og var, indtil fusionen, et datterselskab af konsulenthuset Cultivator, der har hjemme i Hørsholm. Deraf de to kontoradresser.

Ifølge hjemmesiden leverer Edvantage group "solutions to help organisations implement effective learning programs. The company develops e-learning systems and software, provides over 10,000 online training courses, and has its own team of teaching experts that creates tailor-made e-learning content. Working side-by-side with customers, Edvantage group emphasises service and support to ensure that e-learning is successfully integrated into the organisation. ... We are a full outsourcing partner, a content provider and a guiding resource."

I Danmark er de vigtigste kunder Forsvaret, Rambøll, Danske Bank.

URL: edvantagegroup.com

^

Snabel-e

IT-firmaet Snabel-e blev stiftet i 2003 som en del af det danske e-læringsmiljø. Snabel-e er stærk fortaler for e-læring og med en baggrund som uddannet lærer, har direktør Mette Lund en pædagogisk forståelse for de mange forskellige behov og læringsstile, der skal tilgodeses i et undervisningsforløb. På grund af de individuelle forskelle på elever og kursisters indlæringsmetoder mener Mette Lund, at e-læring er et værktøj, der er yderst velegnet til at tage højde for alle læringstilgange. ”E-læring giver kursisterne mulighed for at lære på deres foretrukne måde. Det betyder, at kursister ikke længere er begrænset af fastlagte undervisningsplaner, men selv kan tilrettelægge deres forløb. De har dermed mulighed for at gennemlæse teori fra ende til anden eller indgå mere aktivt i forløbet ved at deltage i quizzer og tests, alt efter hvilken tilgangsmåde de foretrækker. Ved at give kursisten mulighed for at tilpasse læringsforløbet til sine personlige præferencer, er det muligt at optimere resultatet af e-læringen.”

Mette Lund har personlig erfaring med design af e-læring, blandt andet i forbindelse med oprettelsen af Det Digitale Byggeri, som er en viden- og læringsportal for den danske byggebranche og en e-læringsportal for KAB. Derudover afholder hun kurser om e-læring og forfatter manualer, håndbøger og undervisningsmaterialer om emnet. Snabel-e vil gerne være med til at sætte vind i e-læringssejlene og er derfor, sammen med blandt andet Aalborg Universitet, engageret i et projekt vedrørende et e-læringskursus til Det Digitale Byggeri. Kurset henvender sig primært til medarbejdere, der har svært ved at finde tid til at forlade deres arbejdsplads og derfor har brug for fleksibel læring, når vedkommende har mulighed for det – uden at skulle være væk fra arbejdspladsen. Det giver en bevægelighed og frihed, der er vigtig for mange brancher.

Snabel-e har udviklet en såkaldt kursusweb af standardiserede moduler, der efter sigende ikke kun er nem at bruge, men også økonomisk fordelagtig, da den er prissat betydeligt lavere end tilsvarende løsningers normalpriser. Kursuswebben er udviklet med fokus på brugervenlighed, hvorfor den kan bruges af medarbejder uden den store erfaring med computere og e-læring.

URL: snabel-e.dk

^

Key2Know Competence & Learning

Key2Know er en skandinavisk konsulent- og IT-koncern med base i Århus. Key2Know Competence & Learning er den ene gren af koncernen. Med fusionen i 2007 med det tidligere Courseware er det nu en selvstændig virksomhed.

Key2Know Competence & Learning tilbyder løsninger, metoder og værktøjer samt konsulentydelser indenfor "e-Learning, Learning Manament, Competence Management og Assessment & Certification". Eller med andre ord - rådgivning og implementerings-ydelser indenfor områderne:

 • E-learning og m-learning
 • State-of-the-art Learning Management Systemer (LMS og LCMS)
 • Rapid Learning
 • Competence Management
 • Assessment & test/certificering
 • Collaborative Learning
 • Strategisk rådgivning og analyse
 • Tilpasning, implementering og forankring af løsninger i organisationen
 • Program- og projektledelse
 • Change Management.

Kunderne er typisk store og mellemstore organisationer i den offentlige og private sektor - danske såvel som udenlandske. "Samtidig er det progressive organisationer, som ønsker at få deres forretningsmæssige viden og menneskelige ressourcer i spil for hele organisationen for at opnå konkurrencemæssige fordele og større medarbejdertilfredshed."

Af den samlet set meget betydelige portefølje er der fra den nye hjemmeside adgang til en dusin kundecases.

Partnere i Key2Know Competence & Learning er:

 • Cursum
 • TutorPro
 • SumTotal (ToolBook)
 • Articulate
 • Saba
 • IBM LMS
 • Outstart

Key2Know Competence & Learning var og er nok den primære aktør på det jyske marked. Som følge af en fusion i 2007 med københavnske Courseware, er det nye Key2Know Competence & Learning dermed en meget betydelig dansk aktør - og en full-service operatør.

URL: K2K Competence & Learning

^

IMS Assima

IMS har været på det danske marked siden 1994, men den 1. januar 2007 blev IMS en del af den globale Assima Group PLC. Assima, som er børsnoteret , omsatte i 2006 for 148 millioner kroner og fik et overskud på 18 millioner kr. Virksomheden beskæftiger 130 medarbejdere og har, med købet af IMS, kontorer i London, Paris, Milano, Lausanne, Montreal, Düsseldorf, Baltimore, Chicago, Singapore og - København.

IMS Assima er et full-service læringsbureau, hvilket betyder, at man

 • "har værktøjskassen til læring ved pc’en, på jobbet i eller i klasseværelset. Værktøjskassen indeholder bl.a. e-learning, brædtspil, MP3 Learning og lærende møder...
 • bistår kunden gennem hele processen – fra pædagogisk rådgivning til design og projektledelse.
 • kan gennemføre store globale læringsprojekter og små lokale uddannelsesopgaver."

Det unikke ved IMS Assima er, efter eget udsagn,

 • erfaring fra mere end 500 projekter.
 • teoretisk og praktisk viden om læringsprocesser
 • Software og værktøjer til ethvert læringsprojekt
 • at den danske afdeling har en International organisation bag sig.

Milepælene i 2006 var:

 • Grundfos var den første kunde til at ibrugtage ”PowerRacer” brædtspillet
 • For fjerde gang i træk, vandt IMS Learning en pris ved årets MCA Awards. Denne gang MCA’s guldpris for løsningen ”LEGO Coaching for Performance”.
 • IMS vandt europæisk udbud omkring udvikling af uddannelsesmateriale til 22.000 Statoilansatte i 8 lande. Projektet er leveret og ibrugtaget.
 • Samarbejdet med KMD vedrørende udvikling af læringsværktøjer til kommunalreformen, blev offentliggjort og senere udvidet med endnu en kontrakt.
 • Der blev indgået en række nye aftaler vedrørende løsninger til introduktion af nye ansatte for blandt andet NKT Flexibles, DBK og Dyrup.
 • Læringsbureauets pædagogiske kompetencer blev styrket gennem ansættelse af tre erfarne, akademiske medarbejdere.
 • Der blev indgået aftale om videreudvikling og ekspansion af en løsning til brandtræning af hospitalsansatte. Løsningen forventes at få mindst 30.000 brugere i 2007.
 • I samarbejde med Learning Lab Denmark, påbegyndtes udviklingen af et nyt værktøj, baseret på forskningsprojektet ”Det lærende møde”.

På hjemmesiden kan man læse mere om vision, mission og værdier; om værktøjskassen, kunder, mm. Fra referencelisten er det muligt at se eksempler på løsninger.

Fra hjemmesiden er det muligt at bestille IMS Assimas kundemagasin, Learn, og virksomhedens elektroniske nyhedsbrev.

Læs mere:
Review: Tryg Ergosensor
Review: TDC e-læringsportal
Feature: drop e'et

Nyheder om IMS

URL: ims.dk

^

Conzentrate

Conzentrate udvikler webbaserede løsninger og leverer konsulentydelser inden for e-learning, uddannelse og kompetenceudvikling.

Conzentrate har et produktpalette, der "understøtter organisationens aktiviteter inden for uddannelse og kompetenceudvikling - både når det gælder e-learning, traditionel uddannelses- og kursusaktivtet og karriereudvikling. Vores produkter er under konstant udvikling i tæt samarbejde med vores kunder, så vi sikrer, at de til stadighed opfylder nye behov og ønsker." Værktøjerne er:

 • Learning Arena, Conzentrates Learning Management System
 • Learning Central, et kursusadministrationssystem
 • TheCaseMaker, et bud på et brugervenligt værktøj (udvikling af interaktive casebaserede e-learningkurser)

Det er muligt at bestille en online demo.

Dertil kommer en række serviceydelser. Samlet set er det lille bureau - med partnere - noget nær en fuld-service organisation!

Referencerne er flere - bl.a. SAS, B&O, Matas, Fakta, Royal Greenland, Top Toy...

URL: conzentrate.com

^

e-Learning RTS

Randers Tekniske Skole har etableret en service, hvor man udvikler og producerer multimediebaserede læringsværktøjer både til undervisningsmiljøer og til private virksomheders interne medarbejderudvikling og produkttræning.

e-Learning RTS "skræddersyr løsningerne til den enkelte kunde inden for alle genrer og emner. Ud fra specifikke læringsmål, læringssituationer og målgrupper udvælges medier og interaktive metoder til løsning af opgaven." Fokus er imidlertid på

 • virksomhedspræsentation og introduktion af nye medarbejdere
 • HR og medarbejderudvikling.
 • produktkendskab og produktionsproces, - interaktive manualer og instruktioner til arbejdsfunktioner.
 • træning af almen-faglige færdigheder.
 • applikationstræning til virksomhedens software.

"e-Learning RTS' styrke ligger i de faglige læringsprocesser". Tilknytningen til arbejdsmarkedsuddannelserne gør, at der er fokus på læring og menneskelige ressourcer i faglige arbejdsmiljøer: Virksomhedsorganisering, medarbejderudvikling og produktion.

URL: elearning-rts.dk

^

viasofia

viasofia, der ejes af konsulentvirksomheden "Via Media", udbyder Viewletbuilder og Viewletcam og andre produkter fra Quarbon. Fra hjemmesiden kan man hente en gratis demo af produkterne, ligesom man kan se et eksempel på en lille instruktions video til et CMS program. Vha. Viewletbuilder kan man skabe og publicere Flash instruktioner og animationer "på få minutter"...'

Via Media blev stiftet i 1990. Via Media "hjælper store og små organisationer med online kommunikation." Man anvender Microsofts .NET teknologi til udvikling af CMS websystemer.

URL: viasofia.dk

^

Teknologisk Institut

Teknologisk Institut arbejder med e-læring på flere niveauer, hvor en del af disse er store komplicerede løsninger. Men som udgangspunkt er det her holdningen, at e-læring skal være enkelt. Både at bygge, anvende og ikke mindst vedligeholde: Man skal kunne komme i gang med målrettet e-læring på dage og uger frem for måneder og år.

Teknologisk Institut arbejder med et koncept kaldet e-guider. E-guider er elektroniske handleanvisninger, der er til stede, når man skal bruge dem. Guiderne indeholder animationer, tale, grafik og illustrationer. De er afgrænsede i tid, og er bygget af ultrakorte sekvenser, så brugeren hurtigt kan komme videre med sit arbejde.

Bemærk også links til artikler, cases, kurser mm, fx projektet om "Lederuddannelse til nedbringelse af sygefravær".

URL: teknologisk.dk

^

nestorhouse

NestorHouse er en "ung og dynamisk læringsvirksomhed", hvis mål målsætning det er at tilføre kunderne værdi gennem "praktisk anvendelig kompetenceudvikling og uddannelse".

NestorHouse udvikler og formidler e-læring indenfor forskellige virksomhedsrelevante områder. Udviklingen af produkterne sker i samarbejde med indholdspartnere – såkaldte nestorer. "Nestorerne er eksperter – typisk markedsførende virksomheder - som er specialister indenfor hvert deres felt".

Desuden forhandler NestorHouse kurser og certificeringer fra SkillSoft.

Nestorhouse har til huse i Odense.

URL: nestorhouse.dk

^

accipp

accipp har specialiseret sig i udvikling af eLæring uden programmering, det vil sige udvikling med forfatterværktøjer og levering af enten produktioner med det eller af løsninger, hvor en bruger selv bliver i stand til at udvikle eller redigere.

accipp forhandler bl.a. værktøjerne RapidBuilder, Casemaker, RapidExam etc., systemer til administration og tracking af kurser og tests – samt færdigt indhold: Harvard Business School Publishing, Element K og Auralog.

Blandt kunderne finder man bl.a. Nykredit, IBM, CSC, Falck, TopToy, Topdanmark, Forsvaret og en stribe styrelser, amter, kommuner og skoler.

accipp hed tidligere Glasspaper, som bestod af et selskab i Norge med filial i Sverige - samt selvstændigt selskab i Danmark fra 2005, hvilket betød et tvunget navneskifte.

accipp er et latisk navn for at lære, at opfatte, at erfare og sanse..

URL: accipp.dk

^

MikroGraf

Nordjyske MikroGraf as har leveret software og rådgivning til E-learning (CBT) i mere end 20 år. Virksomheden har introduceret produkter som Authorware, Director, Flash m.fl. til danske udviklere. MikroGraf introducerede den efter sigende "mest udbredte platform for elektronisk støttet læring" i Danmark - FirstClass - i 1993. Udover FirstClass' produkter sælger MikroGraf Qarbon ViewletBuilder, en type software til at lave skærmoptagelser.

MikroGraf rådgiver, supporterer og leverer underleverancer til e-læring.

URL: mikrograf.dk

^

Composite

Composite Netsystems A/S udvikler og leverer software indholdsstyring (CMS), primært inter- og intranetsider. Desuden leverer Composite et læringsledelsessystem, Composite Manager, der er et add-on nævnte CMS.

Composite CMS er i dag platform for e-learning i en lang række skandinaviske virksomheder, herunder ISS, Bank Invest, Europæiske Rejseforsikring, Berlingske Lokalaviser, International Health Insurance, mm.

Systemet sammensættes af moduler; e-learning løsningen kan udvides med andre Composite moduler. De mest anvendte Composite moduler til e-learning er "Learning Manager, Spørgeskema, Spørgetræ, Evaluering, Brugeradministration, Produkttræning og Video streaming."

Fra hjemmesiden er det muligt at læse en relativ detaljeret beskrivelse af nævnte moduler.

URL: composite.net

^

KA E-learning

KA e-Learning Partner består (DEC.05) af to personer med hver sin baggrund indenfor udvikling, implementering og gennemførelse af traditionelle uddannelsesløsninger og e-læringsforløb og indhold.

KA e-Learning har ingen varer på hylderne, og kan derfor tilbyde uvildig projektledelse og udvikling ifm. bl.a. produkt- og salgstræning, produktpræsentationer, IT-værktøjer, og brugervejledninger.

Hos KA e-Learning har man det idegrundlag, at "[l]æring bliver effektiv og meningsfuld, når det bedste fra traditionelle uddannelsesforløb kombineres med e-learning, hvor de teknologiske muligheder udnyttes. [...] Et skift til e-learning kan også betyde pædagogisk nytænkning, hvis de teknologiske muligheder skal kunne understøtte læreprocesserne."

Url: KA E-learning

^

E-lokaler

E-lokaler blev etableret i 2002 og har siden udviklet elektroniske ydelser til kommunikation og fjernundervisning: "E-lokaler udvikler brugervenligt værktøj med basis i didaktiske overvejelser, som tillader forskellige mennesker og institutioner, at overføre deres viden og informationer i form af fjernundervisning, diverse kataloger og vejledninger til deres målgruppe samt medarbejdere."

E-lokaler ApS i Forskerpark Foulum har specialiseret sig i formidling af viden om landbruget i form af e-læring og løsninger til håndholdte computere (man kan se en case om Hardi International CaliPilot online), bl.a. e-læring om sprøjteteknik, formidling af forskningsresultater om økologi, og udvikling af håndholdte computer værktøj til kalibrering af udstyret inden sprøjtningen.

E-lokaler står desuden bag e-underviser.dk samt et EU-finansieret digitalt rådgivningssystem til sydamerikanske landmænd (se feature om systemeksport). E-lokaler har også udviklet sit eget CMS.

Url: e-lokaler.dk

^

WorkWiser

WorkWiser tilbyder en vifte af e-læringsprodukter, herunder forfatterværktøjet Lectora, LMS'et CourseMill og trivselsanalyseværktøjet e-HR.

Lectora fra det amerikanske Trivantis Corporation er et prisbelønnet forfatter- og publiseringsværktøj til produktion af e-learning, elektronisk dokumentation, websider og ikke mindst test.

Med WorkWiser og e-HR kan man foretage trivselsmålinger og andre medarbejderundersøgelser, kundeundersøgelser o.l.

Url: workwiser.dk

^

Arcanic

Arcanic A/S udvikler ET-løsninger (Educational Technology) til universiteter og højere læreranstalter.

Arcanics vigtigste produkt er Open Source LMS-systemet Campus.net. Det er et web-baseret system til at håndtere og administrere kurser, for studerende, undervisere og administration. Systemet indeholder, ud de mere gængse faciliteter i et digitalt undervisningssystem, nyere…. applikationer som f.eks. Citrix (så brugere kan arbejde med programmer der ligger på andre computere) og biblioteksservice, så studerende f.eks. kan hente artikler direkte gennem Campus.net. Systemet bruges på flere højere læreranstalter, bl.a. Handelshøjskolen i Århus, KVL og DTU, som også har været med til at udvikle det.

Arcanic A/S leverer også andre applikationer til universiteterne, bl.a. I-Student, til indskrivning af udenlandske studerende. Derudover udvikler Arcanic A/S også mere skræddersyede applikationer indenfor kursuskataloger, matrikler (hvad det så end er….) og evalueringssystemer.

For tiden er der 15 ansatte på Arcanic A/S, der primært rekrutterer medarbejdere fra naboen og samarbejdspartneren DTU.

Læse mere om uddannelsernes erfaring med Campus.net

Url: arcanic.dk

^

ProvumLearning

"ProvumLearning beskæftiger internationalt erfarne e-Learning udviklere med baggrund blandt andet i Management Consulting og IT rådgivning. Vi sætter din virksomhed i stand til selv at bygge e-Learning eller også producerer vi det effektivt og billigt."

ProvumLearning omdanner traditionel træning og uddannelse til web-baseret træning (WBT) enten sammen med vore klienter eller som eksternt produktionshus.

ProvumLearning har det udgangspunkt, at "konkurrencemæssige fordele skabes via e-Learning", da det er "blevet nemmere, hurtigere og billigere at sikre at medarbejderne altid er effektivt opdateret". PÅ hjemmesiden er der forskellige eksempler på leverede ydelser. Per juli 2005 består virksomheden af 3 personer.

URI: provum.dk

^

Ed-Consult

Ed-Consult består af (foreløbigt, 03JUL05) 2 personer samt et ukendt antal gæsteforelæsere. Ed-consult arbejder meget med e-learning til livslang læring i landdistrikter samt med e-earning som demokratisk kommunikationsmiddel.

Ed-consult tilbyder rådgivning, uddannelse og undervisning samt forskning og udvikling:

 • Rådgivning for virksomheder, iværksættere og institutioner med henblik på implementering af e-learning løsninger.
 • Kurser og workshops inden for områderne; sprog, kommunikation, kultur, eSkills, natur og (digital)kunst - online og offline. Vores målgrupper er firmaer, lærere og undervisere såvel som individuelle kursister.
 • Forskning i design og udvikling af innovative kollaborative e-learningsmiljøer og læringsscenarier i samarbejde med internationale partnere.

Forskningsaktiviteterne er baseret i Forsknings- og Udviklingspark Vest i Esbjerg.

Hjemmesiden indeholder i øvrigt ikke megen information, til gengæld er den på tre sprog.

URI: ed-consult.dk

^

Ladegaard

Ladegaard A/S har per 1. juli 2005 overtaget aktiviteterne og mandskabet i det tidligere Svifnik. Svifnik blev etableret i sommeren 2000, som et far og søn foretagende - af Jens og Thomas Ladegaard. Nu er de to virksomheder altså blevet til en - dels for at "undgå for meget 'flimmer' om forskellige navne", dels for "yderligere at styrke den fortsatte udvikling af Blended Learning som metode til bedre salg og ledelse".

På jensladegaard.dk fremgår det, "at Svifnik og LADEGAARD [...] igennem en årrække [har] haft et meget tæt samarbejde om udviklingen af kombinationer af kurser, uddannelse og e-læring. Og hvad der startede som en god idé i 2000, er nu blevet til en unik erfaring, hvor vi var blandt de allerførste til at tilbyde skræddersyet salgstræning og lederudvikling som Blended Learning i Danmark.

Svifnik og Ladegaard blev i foråret 2005 indstillet til Konsulentprisen 2005 for et uddannelsesprojekt for Totalkredit, BoligXskolen, men det blev desværre kun til nomineringen.

Baggrund: Svifnik

URL: jensladegaard.dk

^

Valtech

Valtech koncernen har 10 års erfaring med strategisk design, udvikling og implementering af teknologiske, distribuerede løsninger (TopClass). Valtech har været involveret i flere end 1000 projekter baseret på elementer af J2EE, .NET, Lotus Domion, XML og UML. I Danmark har Valtech specialiseret sig i indholdsledelses og e-lærings løsninger.

Som projektpartner kan Valtech tilbyde:

 • "Udvikling af e-learning strategi: Analyser af muligheder og barrierer i forhold til effektfuld udnyttelse af e-learning. Opstilling og anbefaling af strategiske muligheder.
 • Udarbejdelse af beslutningsgrundlag: Vurdering af risici og beregning af lønsomhed og konsekvenser ved valgt e-learning strategi.
 • Systemspecifikation og leverandørvalg: Udarbejdelse af kravspecifikation. Evaluering af platforme, systemer og leverandører ift. specifikation.
 • Implementering af løsning: Projektledelse og koordinering af leverandører. Opsætning af standard software, udvikling og tilpasning af templates og applikationer. Integration til systemplatform og andre relaterede systemer. Valtechs projektteam omfatter specialister inden for forretningsanalyse, kommunikation og systemudvikling. Alle med omfattende erfaring inden for e-learning og procesoptimering igennem anvendelse af IT."

I marts 2005 indgik Valtech i partnerskab med WBT Systems, der udvikler TopClass.

URI: valtech.dk

^

Easy Learning ApS

JAN06: Easy Learning, der har hjemme på ITU's vækstcenter, har som mission at "forene digitale medier og pædagogisk viden i engagerende, lærerige og let tilgængelige e-learningforløb".

Under produkter findes en generel e-learning demo, hvor easy learning illustrerer, hvordan man arbejder med tekst, grafik, video mm, fx øvelser (?). Andetsteds er der også en beskrivelse af de didaktiske overvejelser og lidt om læringsstile samt en argumentation for, hvorfor man bør vælge e-læring.

Trods det at det er en opstartsvirksomhed, er der da store kunder på referencelisten.

ARKIV tekst: Selv om Easy Learning's hjemmeside kun består af en side, er virksomheden for fuldstændigheds skyld (anslået 80 procent af alle e-læringsaktører i Danmark er på denne liste) alligevel medtaget på denne liste...

Virksomhedens siger om sig selv følgende: "Easy learning ApS leverer alt indenfor film og e-learning." Det sker i samarbejde med no|stress. Og det var det!

URI: easylearning.dk

^

No Stress

Hos "No Stress" synes man ikke at lide at stres - i hvert tilfælde har man i april 2005 ikke opdateret nyhedsoversigten siden juli 2004. No Stress er en-mands filmproduktionsvirksomhed, og trods en umiddelbart interesse for e-læring, er der dybest blot tale om, at man gerne producerer undervisningsfilm: "Det hele kan leveres, som integreret løsninger til E-learnings systemer, til pc-brug, video maskiner og DVD afspillere."

URI: nostress.dk

^

courseGenie.dk

"Med courseGenie laver du nemt og enkelt et Word dokument om til et SCORM interaktivt forløb, klar til at distribuere i et LMS / VLE system. courseGenie sikrer du får navigationsknapper, integreret lyd og billede (Flash, MPG, Avi osv) prøver og evalueringer samt direkte integration med LMS gennem internationale standarder."

Fra hjemmesiden er det muligt at hente en 30 dages fri demo version, hvis man har lyst til at teste programmet, ligesom der også er en flash-demo, der viser hvordan programmet anvendes :-)

I Danmark distribueres courseGenie af Mercantilius. Programmet sælges i hhv. en enkeltbruger licens, 5 stk. licens og en campus licens pakke. Priserne starter fra blot kr. 1.100 excl.moms.

Inden for kort tid (forår 2005) er courseGenie oversat til svensk norsk og tysk.

URI: coursegenie.dk/

^

cwang.dk

Adressen cwang.dk leder en frem til Christian Wangs hjemmeside. Wang "løser konsulentopgaver på områder der handler om uddannelse, undervisning, læring, kurser, kompetenceudvikling, vidensdeling, projektledelse, fundraising og partnerskaber".

Desuden rådgiver Wang om e-learning, e-learning systemer, LMS, digitale læremidler, metadata og digitale medier.

Referencelisten tæller foreløbigt følgende offentlige virksomheder: Undervisnings- og Integrationsministeriet, UNI-C og Danmarks Skolebibliotikarer.

URI: cwang.dk

^

VISCON

"VISCON står for en visionær og innovativ forretnings- og organisationsudvikling baseret på udnyttelse af IT. Vort fokus er ikke blot på teknologi, men på samtlige aspekter, der har relevans for værdiskabelse i din virksomhed og for dine kunder. VISCON har derfor et bredt udbud af fleksible serviceydelser, der sikrer en stabil og levedygtig forretningsudvikling."

VISCON distriberer Centra Softwares produktportefølje i Danmark og Sverige. Produkterne fra Centra Software muliggør e-læring samt synkrone møder og seminarer: "Centra Software er verdensledende inden for 'collaborative training systems', hvilket vil sige virtuelle klasseværelser, mødelokaler og konferencerum, anvendt til såvel undervisning som møder. Centra har desuden udviklet løsninger til asynkron træning (selvstudium). Såvel asynkron som synkron undervisning støttes af avancerede værktøjer til udvikling af kursusindhold (learning objects).

Blandt kunderne findes virksomheder som SAS, Gorenje Skandinavien, Forsvarsakademiet og Forsvarets Forskningstjeneste, B&O, EUC Nord og DLG.

URI: viscon.dk

^

Optimon

"Optimons opgave er at hjælpe private og offentlige virksomheder med elearning, vidensstyring og datafangst."

Virksomheden har flere produkter, herunder et kaldet "OptiLms", et webkursus- og administrationskoncept (LMS) som bruges til at skabe "de rigtige og optimale rammer om dit læringsinitiativ. I dette koncept får du en infrastruktur gratis, som du ellers skal betale mange tusinde kroner for i både oprettelse og licenser."

Platformen har indbyggede forfatter-, kursus- og opfølgningsværktøjer. Der er efter sigende "et stærkt fokus på brugervenlighed, samtidig med at det indeholder stærke synkrone samarbejdsfunktioner med chat og intern mailsystem. Det understøtter mange sprog og har god online hjælp og selvforklarende guidende kurser, som kan lære brugeren de nødvendige færdigheder. Instruktører kan importere og eksportere kursusmaterialer efter gældende SCORM standard."

Optimons LMS er - som Collaboraid's dotLRN - baseret på Open Source :-D

URI: optimon.dk

^

Monolith-Systems

Monolith "er ungt firma med mange års erfaring inden for computerbranchen". Monolith sælger indholds- og læringsledelsessystemer (CMS, LMS). Filosofien eller princippet bag Monolith-Systems' udviklingsmetoder er, "at alle systemerne skal defineres som selvstændige enheder som kan bygges sammen og som enhver kan anvende".

Monolith har udviklet deres eget LMS på baggrund af samarbejde med 4 andre firmaer i Århus området: "I systemet kan man både være elev, lærer, administrator, forfatter osv. således at man kan opbygge og varetage en virtuel skole."

Systemet købes på brugslicens, minimum 1 år ad gangen, men kan afvikles fra lukkede systemer, afhængigt af hvad man ønsker.

URI: monolith-systems.dk

^

VERSION|A

VERSION|A er etableret i sommeren 2004. Foreløbigt består virksomheden af to personer. De leverer alt fra e-marketing, web- og konceptudvikling og e-learning. Grundtesen er, at "[d]et skal være sjovt at lære": "Med afsæt i problembaseret læring har vi besluttet os for at det skal være sjovt at lære, og specialiseret os i at integrere leg og læring i computermedierede læringsprodukter." Hjemmesiden er da også legende :)

I skrivende stund (05.NOV.04) var der 3 koncepter og 2 produktioner i portefoliet. Jeg håber, der kommer flere!

URI 1: learningversiona.dk
URI 2: versiona.dk

^

mercantilius

Mercantilius er "en toneangivende leverandør af rådgivning og formidler af løsninger indenfor LMS, e-læring, communities og intranet." Virksomhedens kernekompetencer er...

 • at analysere organisationers behov for in- og ekstern videndeling
 • at matche behovene med de tilgængelige teknologiske løsninger
 • at formidle de rette løsninger og tilpasse dem kundens behov
 • at undervise, sparre og rådgive kunderne, når løsningerne skal implementeres

Anno 2004 har Mercantilius flere end 160 kunder fra erhvervslivet, organisationerne og den offentlige sektor. Mercantilus står efter eget udsagn "særligt stærkt i undervisningssektoren", hvor man har formidlet den norsk-udviklede læringsplatform >>fronter til foreløbigt 170.000 brugere. I foråret 2004 valgte Københavns Kommune fronter, og dermed havde man en trediedel af landets gymnasier i porteføljen.

Nyheder om Mercantilius

URI: mercantilius.com

^

effective learning

Effective Learning og Mærsk Multimedia Solutions indgik i juni 2002 i et reelt partnerskab. Ved IBM's opkøb af Mærsk Data (august 2004), er Effective Learning blevet en del af IBM.

Ifølge hjemmesiden har man følgende fokus (mission og vision): "Vores ledestjerne er viden bragt til handling og resultat, og det er grundlaget for de løsninger, vi udvikler. ... Omdrejningspunktet er ønsket om at skabe målbar værdi for investeringen i uddannelse. Derfor fokuserer vores løsninger på både indlæring og på udlæring - udlæring er at bringe viden til handling og resultater. Herigennem sikrer vi, at der til stadighed sker opfølgning af brugernes evne til at anvende deres nye viden."

Effective Learning leverer løsninger inden for to hovedområder, nemlig skræddersyet e-læring og LMS: "Vi har stor erfaring i opbygning og drift af Learning Management-systemer og er ansvarlige for driften af en af Danmarks største e-learning-portaler (Maersk Learning Centre, red.) med over 15.000 brugere og 200.000 gennemførte uddannelser i 2002."

En del af de skræddersyede løsninger leveres som "edutainment". I en case beskrives det, hvordan man har lavet en løsning med "3D-oplevelse med levende billeder af livet, som det foregår på MS A.P. Møller. Ved hjælp af musen styrer brugeren sin gøren og laden ombord og skal samtidig løse en række opgaver, der gør et muligt at lære skibet godt at kende". Herudover er der en mere generel introduktion til A.P. Møller Gruppen og til lederuddannelsen i en af Danmarks mest kendte virksomheder.

URL: effective-learning.dk

^

futurecom

"Futurecom Group er en kommunikations- og Internetvirksomhed, der udvikler Internetbaserede løsninger indenfor forretning og kommunikation." Som en del af gruppen finder man ".netschool Scandinavia", hvis målsætning det er at "udvikle interne medarbejder- og kunde Webakademier og e-platforme for at imødekomme virksomhedernes krav om omstillingsparathed, kompetenceudvikling og ressourceallokering." Der udbydes i efteråret 2004 to kurser: PC-kørekort og engelskundervisning."

Imidlertid har futurcom igennem de sidste 3 år (2001-2004) leveret e-læring til Danfoss. Dette er sket i form af tre asynkrone "webakademier" og en live kommunikations platform kaldet "Interwise", som anvendes til at undervisere ansatte over hele verden (real-tid, med samtale, delt whiteboard m.v).

I sommeren 2004 har futurecom modtaget støtte fra Videnskabsministeriets e-læringspulje til at lave "E-læring til tosprogede medarbejdere" Her er det meningen, at medarbejdere skal kunne modtage undervisning på arbejdspladen via omtalte platforme.

URL i: futurecom-group.com
URL ii: netschool.dk

^

COMONTO

Ifølge COMONTO er læring at betragte som personlig udvikling, som de digitale produktioner skal understøtte. Og dog: "Mulighederne med e-learning er mangfoldige og kan også være svære at konkretisere i forhold til virksomhedens situation og behov. Udfordringen består i på en og samme tid at bevare anerkendte og velfungerende uddannelsesprincipper og måske forny dem med den digitale verdens muligheder. Hos Comonto har vi tilsammen bred erfaring inden for kompentenceudvikling i så forskellige felter som 1-t-1 coaching, workshops, lærende events og e-learning. Denne bredde gør os i stand til at give kunden strategisk sparring om hvilket uddannelses medie, der egner sig bedst til behovet."

Falder valget på e-learning hjælper Comonto kunden med at tilrettelægge læringsprocessen, så den motiverer og aktiverer den enkelte bruger til at lære lige præcis det, som den pågældende har brug for. Comonto leverer såvel indhold til eksisterende LMS´er som enkeltstående løsninger og arbejder i forskellige forfatterværktøjer. Visuelle elementer og brugerflader leveres i gennemarbejdet design.

Comonto har udviklet e-learning til salgsstøtte værktøjer til f.eks. forhandlere, til intern træning og til udbredelse af værdigrundlag for så forskelllige kunder som Grundfos, Thrane & Thrane, Vestas og Papyrus.

URL: comonto.dk

^

weebizz.dk

Weebizz er et modulært CMS system, baseret på Lotus Notes/Domino. Blandt systemets efterhånden omfangsrige serie af forretningsapplikationer, er der for nyligt (sommer 2004) udviklet et e-læringsmodul.

Med et e-læringsmodul fra weebizz "kan du udbyde professionel online undervisning på internettet eller på virksomhedens intra- og ekstranet. Du kan oprette hele uddannelsesforløb i serier af lektioner med afsluttende tests. Modulet giver dig fuld sporbarhed på alle lektioner og testresultater."

URL i: weebizz.dk
URL ii: resulture.com

^

mikro værkstedet

Mikro Værkstedet leverer it-produkter til den danske undervisningsverden. Mikro Værkstedet er bl.a. eneforhandler i Skandinavien af LEGO Educational Division produkter (ROBOLAB (anvendelse og programmering af indlejrede systemer), Det Intelligente Hus, MovieMaker, eLAB o.a.).

Desuden udbyder en række andre almene undervisningsprodukter, specialundervisningsprodukter, samt såkaldte værktøjer, fx PowerQuest. Blandt undervisningsprodukterne finder man i.a. 10Finger, Myrelogo, Alf og Alfabetet, Diktatværkstedet. Der er ganske mange forskellige systemer :o

Nyheder om Mikro Værkstedet

URI: mikrov.dk
NB: lego.com/education

^

plugworks

plugworks.net har specialiseret sig i præsentationsværktøjer, men tilbyder samtidigt også kurser i PowerPoint.

"PresentationPlug er et online værktøj, som gør det nemt for dig at indtale lyd på dine PowerPoint præsentationer og at lægge dem ud på internettet."

Fra virksomhedens hjemmeside er det muligt at se, prøve, eller købe produktet. PresentationPlug kan ifølge præsentationen, bruges til undervisning (e-learning, videndeling) eller kommunikation (hjemmesider, nyhedsbreve). Som speakeren siger får man ofte ikke det fulde udbytte af lagrede powerpoint præsentationer; ved at tilføje tale, dæmmer man i nogen grad op for dette problem (og drager nytte af multimediet)!

Som navnet PlugWorks signalerer er der tale om en plug-in, der er 100 % webbaseret. Fordelen er, at brugeren ikke skal installere programmer, men ulempen er omvendt, præsentationen skal hostes på plugworks egne servere (1 præsentation koster kr. 375, 5 præsentationer kr. 1375. Man kan skifte præsentationen ud så ofte man vil, og have ubegrænset antal dias i præsentationen).

URI: plugworks.net

^

DELC

Dansk e-learning Center (DELC) laver e-learning indhold til internettet - samt Flash-animationer til andre formål end e-learning. Virksomheden blev etableret i 2002 af Stephan Stephensen. Hjemmesiden har ikke så meget indhold, men den virker fornyende, bl.a. er der en visuel model, der forsøger at illustrere forskellen mellem "e-reading" og elæring. I februar 2004 arbejder der 6 personer i DELC.

DELC har i samarbejde med Integrationsministeriet udviklet DanskABC, en pakke på 42 lektioners danskundervisning for nydanskere på sprogskoler, faglige uddannelser og virksomheder.

På siten er der en fin lille demo af produktet DanskABC. En hurtig afprøvning viser, at man kombinerer tekst, billed og lyd (?) samt interaktivitet. Konceptet minder lidt om et andet interaktivt program, som jeg for nyligt testede (living children).

NOV 04: CW skriver i dag, at Integrationsministeriet og Dansk E-learning Center (DELC) i dag har lanceret et nyt, netbaseret undervisningssystem kaldet Dansk ABC. Her kan udlændinge bruge nettet til at lære arbejdsmarkeds-dansk gennem interaktive lektioner og øvelser: Udlændinge skal lære dansk på nettet

AUG 06: DELC fungerer også som konsulent bureau i forhold til e-learning strategi, metoder, udvikling og implementering. Der er kommet en spændende e-læringspyramide på siten. Den illustrerer forskellen mellem "e-reading" og e-learning og hvordan forskellige, læringsformer medvirker til at fastholde, hvad man har lært. Der er fortsat 6 medarbejdere - de har hver sin egen præsentation på siten - fint :)

URI delc.dk
Dansk ABC (adgang til demo :))
Nyheder om DELC

^

class2web

Datanet.dk udsendte den 13. januar en pressemeddelelse, hvori man lancerer class2web.dk. class2web sælges som "et virtuelt klasseværelse", men efter skærmbillederne at dømme, ligner class2web mest af alt et traditionelt konferencesystem - eller groupware, om man vil.

class2web er e-læring med en ren konstruktivistisk tilgang: systemet er tomt, det er op til deltagerne selv at fylde på. Efter sigende kand et bruges som

QUOTE

 • virtuelt klasseværelse
 • e-learning værktøj
 • projekt- og gruppe samarbejde
 • groupware, videndelings værktøj
 • intranet, extranet
 • og meget mere.......

UNQUOTE

Der er en produktoversigt på siten, men for at få prisen oplyst, skal man godt nok ringe til class2web. Det er positivt, at man kan afprøve systemet i 30 dage - gratis.

class2web er sædvanen tro en net-baseret ASP-løsning, så brugeren skal ikke installere software på egen PC. Class2Web.dk udvikles og administreres af Datanet e-Solutions.

URI: class2web.dk

^

zonning.dk

Zonning er nok bedst kendt som udbyder af e-læringskurser i bl.a. inden for feltet eLæring, eKommunikation og eBusiness, men man kan også blive uddannet som "web-turist" (markedsføring i turistbranchen).

Men Zonning Multimedias tekniske afdeling leverer også "software og service til eLæring og Internet", ligesom afdelingen tilbyder "ydelser inden for animation, programmering og DTP".

Blandt projekter der er leveret, finder man under linket "leg og læring" to projekter: Et folkeskoleprojekt kaldet SIM-tools (link fjernet, linkrot) og et oplysningsprojekt for indvandrere om forståelse af børnepasning: somdanmedie.dk (JAN06: Link rot, active link removed)

URL: zonning.dk

^

hypergenic.com

Hypergenic er en dansk producent af software-værktøjer, der bl.a. anvendes til e-learning. Efter sigende kan "WebNize-værktøjerne ... bruges af vidensmedarbejderne, og kan kombinere alle typer formater (HTML, Word, Excel, PDF, Flash, lyd, billede etc.) i en samlet grafisk brugerflade à la mindmapping."

Ifølge hypergenic kan man i WebNize bl.a. arbejde med:

Endelig tilbyder Hypergenic et værktøj kaldet Highlighter, der gør det muligt i undervisningsforløb/videndeling at indføje kommentarer og links til andre sider ovenpå 3-parts tekster.

URL: hypergenic.com

^

ascentor

Ascentor etableredes i 2002 af tidligere ansatte i M2S. I 2004 blev det et søsterselskab i Caslon IT Gruppen: "Vi udvikler og sælger e-learning produkter. Vi udvikler/tilpasser Wit IT-træning til dansk og har kurser til PC-kørekort seneste syllabus klar. Herudover er vi forhandler af værktøjet Lectora og SkillSoft's produkter (salg, ledelse og IT certificeringer som fx MCSA, MCSE, CISCO og Oracle) samt Books 24x7, der er et internetbaseret bibliotek med næsten 4.000 it-titler og 2.200 om ledelse, salg, personlig udvikling mm."

Kundelisten omfatter bl.a. Forsvaret, DSB, amter og kommuner samt en række private virksomheder. Deres brug af Ascentors løsninger varierer fra 100 % ren e-learning til ”blended” løsninger, hvor graden af lærerstøttet undervisning varierer fra korte opstartsseminarer til workshops og traditionelle kurser. Herudover leverer Acentor forfatterværktøjet Lectora til en række Handelsskoler og virksomheder.

Ved årsskiftet 2004/05 lanceres ”Wit Buffet”, hvor virksomheden kan få adgang til et simpelt LMS, der styrer tildelingen af Wit-kurser og hvor der kun betales for det faktiske forbrug af moduler. Indholdet er IT-træning, fx til PC-kørekort, Project mm. Installeringen af LMS’et giver også adgang til at foretage en fuld kompetenceafdækning indenfor de pågældende produkter. Testen kan danne baggrund for individuelle kompetenceplaner for virksomhedens medarbejdere.

URI: ascentor.dk

^

mindmakers

MindMakers udvikler, producerer og implementerer e-learningløsninger til offentlige og private virksomheder. MindMakers har specialiseret sig i udvikling af e-programmer til efteruddannelse og opkvalificering indenfor sundhedssektoren.

Det sker enten som totalleverandør eller som konsulenter, når eksempelvis et sygehus ønsker at opbygge egne udviklings- og produktionskompetencer. MindMakers kan påtage sig projektledelsen eller rollen som konsulenter i udvikling af koncept, indhold, pædagogik, tests og prøver.

MindMakers er efter eget udsagn "en lille gruppe med en bred række kompetencer, der bygger på mange års arbejde med udvikling, produktion og implementering af kursuskoncepter i store virksomheder, i brancher og i kommuner".

URL: mindmakers.dk

^

collaboraid.biz

Collaboraid, som blot består af to entusiatiske mænd fra Open Source miljøet (OpenACS), tilbyder open kilde løsninger, der "help people work together and learn together in businesses, schools, and other organizations."

Collaboraid tilbyder tre produkter, dotLRN (et kursusledelsessystem), dotWRK (groupware) og dotKNW (KMS). Da det er Open Kilde baserede systemer, udvikles de løbende, således er det på Collaboraid's hjemmeside synligt, hvilke features der mangler og hvilke der forventes tilføjet :)

Blandt kunderne - til dotLRN - er MIT, Heidelberg University og Greenpeace... Jeg kunne tilføje Universitetet i Bergen. Samtlige her nævnte var til stede ved Collaboraid's Open Source seminar i april 2003 :-D

Baggrund: Indtryk fra Collaboraid seminar

URL: collaboraid.biz

^

learning4life.dk

learning4life.dk er "innovativt konsulentfirma", der blot består af en mand (kvinde). HVSI det ikke var pga. link samlingen, og det lidt skæve faktum, at learning4life.dk på tavlen i kælderen i Havnegade 39 - hvor enmandsvirksomheden åbenbart har kontor, selv definerer sig som et e-læringsagentur, SÅ havde linket til learning4life.dk næppe figureret her... Det er på grænsen, men hvorfor ikke.

URL: learning4life.dk

^

Rambøll Management

Rambøll Management er ikke umiddelbart synlige som aktører på e-læringsmarkedet. PLS Rambøll har imidlertid gennemført en række projekter for uddannelsessektoren, særligt vedrørende IT integration og evalueringer. PLS Rambøll bistår efter eget udsagn med rådgivning inden for e-læring på tre områder:

 • udformning af strategi for anvendelse af e-læring (fx pædagogiske, faglige, teknologiske, økonomiske samt organisatoriske konsekvenser)
 • anskaffelse (fx kravspecifikation, udarbejdelse af kontrakt og leverandørstyring), og
 • implementering (pædagogisk design, organisatorisk forankring og evalueringsaktiviteter).

Virksomheden understreger i sit præsentationsmateriale, at man er 100% leverandøruafhængig, hvorfor man "altid foreslår netop den leverandør, som passer bedst til netop din organisations behov."

Blandt kunderne finder man Utdannings- og Forskningsdepartementet (rådgivning ifm. national uddannelsesportal og evaluering vedr. brug af IKT i læreruddannelsen!) og Læreingscenteret (begge norske projekter), Ingeniørforeningen, UNI-C samt en række danske ministerier og styrelser samt to-tre europæiske projekter (DG Uddannelse og ETF).

Nyt om Rambøll Management

URI: Rambøll Management

^

ipeople

ipeople.dk leverer med egne ord "streaming media og webløsninger til virksomheder og organisationer ... fra turn key systemer til specialudviklede løsninger". Der udbydes fire produkttyper, "Powerlearning" (som netop i Januar 2003 er leveret til HD-virtuel på CBS), "Business TV", "ePing" og "Live".

ipeople har netop (januar 2003) udviklet en ny teknologi, som tillader at streame lyd sammen med fx powerpoint slides - så brugerne kan hente både billeder og lyd via browseren. Systemet er solgt til Q8, som også har deltaget i udviklingen af systemet. Fordelen er, at man kommer hurtigt ud med budskabet, og at det er let at tilpasse!

ipeople forventer snarest at udbygge systemet med web-cam, så det bliver muligt at streame videopræsentationer.

URL: ipeople.dk

^

xafir a/s

"Xafir A/S er et dansk konsulentfirma med speciale i e-learning for ledere, team og organisationer. Xafir er etableret i 2000 og er et datterselskab i Ankerhus A/S, som ejer 51% af Xafir." Firmaet samarbejder med Groupcare.dk, der leverer e-Learningkomponenterne til vores forløb.

Xafir har et grundkoncept, der hedder Doubleworldlearning, oversat - det bedste fra to verdener :-}

QUOTE

Konceptet tager udgangspunkt i, at der er muligheder og begrænsninger ved udviklingsaktiviteter, der gennemføres i den virtuelle verden. Det samme gælder for udviklingsaktiviteter gennemført i den fysiske verden. E-learning er derfor ikke et spørgsmål om, at gennemføre alle udviklingsaktiviteter over Internettet. Målet er at finde den kombination af udviklingsaktiviteter fra den virtuelle og den fysiske verden, der bedst egner sig til at nå de læringsmål, man har. Selvfølgelig under hensyntagen til de organisatoriske og deltagermæssige forudsætninger, der findes. Doubleworldlearning er altså det bedste fra to verdener.

UNQUOTE

I alt har virksomheden listet 24 kompetenceområder (DEC 2003: link rot - link removed, /bot), som kan tilegnes qua e-læring :o

URL: xafir.com

^

context

"Context A/S blev dannet i 1982 og har siden udviklet interaktive programmer til salg/marketing, information og uddannelse. Context er et "full-service-softwarefirma", som håndterer alle faser i udviklingen af programmer, fra idé, over design, planlægning og produktion, til aflevering af et færdigtestet og godkendt program, klar til distribution."

Context har en fast stab på 16 medarbejdere, programudviklere, grafiske designere, webdesignere, tesktforfattere, og programmører, samt et netværk af specialister i produktion af video, lyd, 3d, animation og special effects.

Det bemærkes, at Context har "en ganske særlig position indenfor udvikling af programmer til medicinalindustrien", og tilsyneladende inkluderer porteføjlen Novo, Astra-Zeneca, Janssen-Cilag, Glaxo-Welcome, Nycomed, Pfizer, Takeda og Weyth Lederle! Context har udviklet en ganske overbevisende power point præsentation hvor eksemplet er en product launch - med reduced time2market oma (inkl. eksempler og links til e-læringsprogrammet EduFrame). Den er værd at kigge på :-D

URL: context.dk

^

DanskMedieDesign

DanskMedieDesign (DkMD) leverer dtp, multimedieprodukter og webudvikling til forlag og andre virksomheder, der arbejder med "indholdstunge" medier og e-læring. Indtil 1. januar 2001 var DanskMedieDesign forlaget Systimes interne produktionsafdeling. På den nyligt (oktober 2002) afholdte FLUID konference Platforme for Læring, var DMD blandt de fremmødte virksomheder.

DkMD sælger en authoring software kaldet ToolBook. Toolbook er så vidt vides udviklet af click2learn.com, som også står for (en del af) supporten... Ser man på hjemmesiden, satses der tilsyneladende foreløbigt (november 2002) udelukkende på ToolBook. Man skal lede længe for at finde ud af, at DkMD også er nordisk partner for Learning Management Systemet "Aspen" *).

Fra Dansk Medie Design's hjemmeside er det - rent undtagelsesvist for branchen - muligt direkte at få oplyst priser mv :-D Efter min mening burde burde flere af de her nævnte udbydere tilbyde denne gennemsigtighed: der er mht. prisen på e-læringssystemer mv. alt for megen hemmelighedskræmmeri.

DMD har desuden en linksamling, hvor man forsøger at skabe forståelse for foreløbigt LMS, SCORM og e-learning generelt. Bl.a. ved at linke til denne site :-)

*) Februar 2003: I en henvendelse til linqx|dk skriver DkMD, at man ikke blot har fået tydeliggjort partnerskabet med Aspen ;-), man er endda som noget nyt også partner for de baltiske lande!

April 2003: DkMD er i cyberspace med en ny, dynamisk hjemmeside :) Forsiden er toptunet til at bringe nyheder (blandet med reklame for Aspen og Toolbook), samt lige nu et link til cases Videnskab er fremtiden (JAN06: Link rot, deep link removed).

Der er også en sektion kaldet "pulsen", hvor man bl.a. tager pulsen på e-læring: "Dansk e-learning på vej ind i en blindgyde?" (JAN06: Link rot, deep link removed). Ambitionen er at skabe en artikeldatabase, og initiativet bydes velkomment. DkMD bør sørge for, at artiklerne er dateret, hvilket desværre er glippet i omtalte. Dateret er til gengæld nyhedsbrevet - det fra 28. april er en fyldig sag, men frekvensen er heller ikke SÅ høj (6-8. måned). Det samme kan man omvendt ikke just sige om nyhederne, sjovt nok er der hele 9 sådanne publiceret mellem den 7. og 8. april 2003.

Siten bringer i øvrigt en række nyskabelser, bl.a. en webshop, hvor man lige kunne købe sig en version af "Editor Assistent DK". Desuden bemærker jeg den enestående søgefacilitet (via sitemap). Sjældent er også at DkMD informerer om, hvilke netværk virksomhedens aktører indgår i: (FLUID - Fleksibel Undervisning i Danmark, IT- Forum, XML forum, BFU).

April 2005: DanskMedieDesign har for nyligt relanceret deres site (hvor "Pulsen" desværre er forsvundet). Der er nu to overordnede fokus områder - e-læring (defineret som interaktiv uddannelse og kommunikation) og digital publicering (produktion, udgivelse og salg e-bøger samt webløsninger). DanskMedieDesign forhandler, udvikler og supporterer fortsat Toolbook - uændret siden 1997.

Virksomhedens holdning til e-læring fremgår af følgende sætning: "DanskMedieDesign mener, at e-learning ikke blot skal være traditionelt undervisningsmateriale konverteret til computeren. Vi lægger vægt på, at e-learning i højere grad handler om at integrere medier, interaktivitet, undervisningsmaterialer og pædagogik." :-)

URL1: danskmediedesign.dk

^

Jan Gejel

Jan Gejel, som er konsulent i IT og læring, har opbygget et site, som er noget for sig selv. Den er for eksempel baseret på "10 dogmeweb bud" hvor der bl.a. afstås fra sandhed, overblik og logisk orden! Det er der kommet en navigationsmæssig meget vanskelig site ud af - hvorfor gøre det svært? Og hvorfor alle disse pop-up vinduer :-@

Jan har publiceret sin kalender, så man kan se, hvad han går og laver :). Desuden har han sin egen logbog, som er baseret på følgende indgangsbøn: "logbogen vil fungere som løbende kommentarer omkring it og læring. rygklapperi og ukritisk konsensus florerer lige lovlig meget i uddannelsesverdenen i disse tider. hastig retorik ligeså. derfor vil logbogen indeholde synspunkter, som ikke alle vil være lige begejstrede for - det er der ikke noget at gøre ved..." :-D

Jeg tror jeg vil kigge forbi den kommende tid, ellers (sic!) er det muligt at Jan og jeg kunne udveksle erfaringer den 22. oktober - på FLUID's konference om "Platforme for læring" :o) Så vidt jeg kan se, har Jan planlagt også at komme der!

URL jangejel.dk

^

TACK E-Learning

De tidligere udviklere og opfindere af Edutorium´s (Merkantildata) CBT kurser Eduteket, har netop startet TACK Training E-Learning.

TACK E-learning, der har base i Åbyhøj nær Århus, er et selskab i TACK gruppen, efter eget udsagn "en af verdens førende uddannelsesvirksomheder med afdelinger i 48 lande."

Herfra bydes velkommen - fra TACK's hjemmeside tilbydes potentielle kunder rådgiving om e-learning platforme, pædagogiske strategier, planlægning og udvikling, samt implementering og evaluering :o.

TACK udbyder ikke selv noget egentligt produkt - 'blot' rådgivning :).

JAN 05: TACK har fået ny hjemmeside. Herfra udbydes en række kurser i emner som salg, ledelse, personlig udvikling, saervice og telefoni, og IT-træning. En del af disse udbydes som e-læring. Der er tale om standardiserede kurser udviklet i samarbejde med Børsen E-learning.

TACK udvikler også skræddersyet e-læring, "tests og opgaver" samt kompetencemåling. Det bemærkes, at man "som kunde løbende kan følge med i [e-lærings-] projektet gennem www.tack.dk": ikke dårligt!

Ifølge hjemmesiden opnås "[o]ptimal E-learning [...] gennem variation, både i valget af formidlingsmedie (tekst, animationer, video, m.m.) og brugen af teori/praksis, hvorfor vi tilbyder en kombination heraf." Der lægges vægt på indholdet frem for den tekniske løsning.

URL: tack.dk/e-learning.asp

^

KUBUS Net

KUBUS®Net er et blot et "webbaseret værktøj til håndtering af viden i innovative teams", det er også et koncept:

"KUBUS® som koncept kan kort beskrives som en slags "kunstig" udviklingskultur, hvor der søges at skabe innovationer på baggrund af systematiske indsamlinger af højkompleks viden gennem tværfaglige projektarbejder. Konceptet indebærer blandt andet, at projektteams arbejder uden en egentlig projektleder, idet denne funktion er afløst af to komplementære lederroller - en procesleder og en resultatorienteret leder."

KUBUS®Net anvendes såvel erhvervsmæssigt som uddannelsesmæssigt. Denne version anvendes alene i Danmark i forbindelse med fag på blandt andet Handelshøjskolen i København og Syddansk Universitet.

Som NB må jeg tilføje, at hjemmesiden er ret uinteressant (består kun af en side) - med mindre man da måtte være i besiddelse af et password.

URL: kubusnet.dk

^

Center for fjernundervisning

Denne service fra Randers Handelsskole er i udpræget grad en kommerciel service - ikke mindst er der mulighed for online rekvirering af og betaling for elæringskurser. DFU tilbyder både giro og Dankort transaktioner, her er virkelig tale om "IV", indtægtsdækket virksomhed. Det ville være interessant at vide om CFU også giver overskud, eller det er hg-eleverne som må bøde for aktiviteterne i CFU - fx i form af manglende vikardækning? Det fremføres på hjemmesiden, at Center for FjernUndervisning, som blev etableret allerede i 1997 "er blandt de største udbydere af fjernundervisning i Danmark"... Gad vide hvor stor størst er? (se ovenfor).

Hvis man ikke i forvejen vidste det, så kan man ved at se på denne side forstå, at de fleste elæringsbaserede kurser udbudt på danske (og udenlandske) uddannelsesinstitutioner er delvist brugerfinansierede. Privatisering af bagvejen eller ?

URL: cfu.dk

^

[moch]

MOCH’s site er smukt og funktionelt - brugervenligt, kunne man vel sige. For de som bare ønsker at læne sig tilbage, tilbyder MOCH en 2 minutters e-learning flash præsentation med indeholdende grafik og tale. Budskabet som står frem er ”Lad ikke hvem som helst lære dig hvad som helst...” Næhh, det ville nok være uklogt.

MOCH leverer analyser og (så godt som uvildig) rådgivning, og man tilbyder som det fremgår nedenfor at arrangere workshops og konferencer... Blandt de services MOCH leverer, finder man

QUOTE

 • Udarbejdelse af e-learning strategier
 • E-learning metode og pædagogik
 • Hvordan multimediet udnyttes læringsmæssigt
 • Valg af system (medie) og platforme; CBT, WBT og LMS-løsninger
 • Valg af standardproduktioner
 • Valg af produktionsværktøjer

UNQUOTE

MOCH er en aktiv partner i landskabet, således ser man af og til de to partnere repræsenteret på diverse workshops og seminarer, senest for eksempel i forbindelse med de af Undervisningsministeriet og Teknologisk Institut arrangerede 'høringer' (dialoggruppers holdninger til IT værktøjer mv). Christian Ravn, der er uddannet skolelærer, har blandt andet virket som konsulent i forbindelse med det pædagogiske IT-kørekort, hvilket er sket i samarbejde med DPU og UNI-C. I juni 2002 besluttede Christian Ravn imidlertid at vende sit fokus fra det tekniske tilbage til det pædagogiske (læs rådgivning om læring og e-pædagogik).

Blandt kunderne finder man DR, DDF, Gyldendal, Telia og Uni-C ! Det er (var) muligt, fra MOCH's hjemmeside, at se projektbeskrivelser (JAN 05: deep link fjernet, linkrot).

Presserummet fungerer fint, men er ikke helt opdateret *): MOCH ville sikkert selv sige, at det er fordi, de har haft så travlt. I min marts 2002 opdatering var den seneste nyhed fra november 2001. Portfolio’et var desværre heller ikke opdateret, i stedet for en beskrivelse af nye projekter var der var alene tilføjet et par firmanavne.

*) 2003 opdatering: Presserummet synes nu at være genstand for løbende opdateringer - blandt de gode nyheder finder man meddelelsen om, at MOCH har vundet både EMMA og Europrix 2002 priserne for et af de seneste produkter, agenturet har udviklet: "Dental Morphology".

linqx|dk fik produktet demonstreret, og det er i sandhed et prisværdigt produkt. Hovedindtrykket var en 3D simulering og panorering af mundens tænder. Dental Morphology indeholder lyd, visuelle effekter og det er interaktivt. Det er mao. muligt at gå på opdagelse i munden :-D

Christian Ravn fra MOCH kunne også berette om et andet produkt, www.skrivopgave.dk, en site der efter sigende havde haft omkring 50.000 besøgende siden maj 2002. MOCH har udviklet siten for Danmarks Bibliotekscenter.

Juli 03: I en undersøgelse foretaget af Instituttet for Konjunktur-Analyse fremgår det, at "Danmarks bedste e-learning-leverandør" er... Moch! Undersøgelsen er foretaget blandt 300 store firmaer og offentlige institutioner, der inden for de seneste to år har benyttet sig af e-learning. :)

DEC 04: Ifølge en artikel i CW steg bruttofortjensten i MOCH i regnskabsåret 2003/04 fra 2,9 til 3,3 mio. kr. Resultatet efter skat er uforandret kr. 800.000, mens antallet af ansatte er steget fra 5 til 7 personer. Det blev et interaktiv program (tidligere omtalt her), der skal lære de ansatte hos Q8 at undgå røverier der var medvirkende til et positivt regnskab.

Nyt om MOCH

URL: moch.dk

^

probe.dk

Danish Probe (DP) sælger et Learning Management System kaldet 'ABC Academy', "et avanceret og fleksibelt Learning Management System, som muliggør effektiv opbygning, administration og distribution af e-learning løsninger, kompetenceportaler og videnregnskaber."

Standardløsningen yder mulighed for "Courseware Development, User Registration, Courseware Administration, Monitoring" og "Overview map Interactive Self-study, Online Presentations with Q&A, Group Collaboration, eLibrary".

Kundelisten er relativt omfattende (bl.a. Kuwait Petroleum, Canon EMEA og Microsoft Business Solutions), og det bemærkes, at DP orienterer sig bredt: Dels er ABC Academy tilgængelig i hele ti sprogversioner, ligesom ABC tilbydes som 'solution' til både offentlige og private virksomheder samt uddannelsessektoren. Desuden indgår DP siden juli 2002 i et internationalt konsortium - formentlig et EU projekt :)

DP indgår tilsyneladende i strategisk alliance med MS, Cisco, Compaq, IMS Global Learning Consortium og den allestedsværende Elliot Masie :o Alliancen med MS skyldes givetvis ABC Academy's kompatibilitet med MS NT/2000/XP og BackOffice.

Februar 2003: Danish Probe har underskrevet sin hidtil største ordre med Canon, så denne virksomheds afdelinger i Europa, Mellemøsten og Asien alle fremover skal bruge ABC Academy :-D (kommentar: e-læring som systemeksport).

Nyt om Danish Probe

URL: probe.dk

^

netop.com

Netop.com - eller Danware Data A/S - er "Denmarks fastest growing IT company".

De har et produkt, Netop, som nu er ude i version 2.5. Det finder man hurtigt ud af, for stort hver gang du klikker på et link, popper et free trial copy vindue op.

Nyhdes sektionen er opdateret. Jeg var forbi i marts måned, og der var friske links til PC Magazine's test af Netop Remote 7.0

August 2002 opdatering: Danware's 2002 halvårsregnskab omtales i flere danske dagblade (20.08.2002). Selv om omsætningen steg til 53,5 mio. kr, faldt overskuddet. Årsagen begrundes med "flere ansatte i kundesupport og et fald i salget af Netop School, som bruges til e-learning. Salget er faldet 7 pct. i forhold til 1. kvartal af 2001, men i slutningen af første halvår 2002 begyndte salget at stige, så Danware er optimistiske omkring Netop School og fastholder desuden forventningen til hele 2002."

NOV.04: Danware oplyser, at man "overtager den danske softwarevirksomhed, Etiro, som besidder avanceret teknologi inden for computerbaseret undervisning".

URI i: netop.com
URI ii: danware.com

^

skolemedia

Skolemedia virker ved første øjekast som en ikke-kommercielt virksomhed, men der tog jeg fejl. Skolemedia lyder fredeligt og lidt støvet, men tilsyneladende udbyder virksomheden et suværent produkt, Learning IT: "Learning IT er systemet der forener content management systemernes gode egenskaber med pædagogik, redaktør funktionalitet samt pædagogisk design af undervisningsmaterialer. "Learning it" er web-baseret og 100% dynamisk. Learning IT har mulighed for et utal af features herunder design af undervisningsmaterialer, fotobiblioteker og abonnementshåndtering, samt mulighed for at trække oplysninger fra eksisterende databaser."


"SkoleMedi@ udvikler, producerer og sælger digitale undervisningsmidler. Vores produktioner baserer sig på et læringssyn, der tager udgangspunkt i elevernes interesser og potentialer. Vi tilstræber derfor en høj grad af fleksibilitet i vores undervisningsmidler, så elever og lærere kan videreudvikle undervisningen i retning af mere elevindflydelse og større grad af pædagogisk fantasi."

JUN 04: Skolemedia lancerer en demo i flash, der viser virksomhedens koncept: "Konceptet - eller materialeformatet - er baseret på læringskategorier, der hver for sig kan danne udgangspunkt for et utal af gode læreprocesser. Læringskategorierne tager udgangspunkt i, at elever er forskellige og at lærerne har brug for stor fleksibilitet i brugen af materialerne."

JAN 05: Det fremgår af Skolemedias hjemmeside, at "Gyldendal Undervisning, Skolemedia og @ventures, Kompetencecenter for e-læring har indledt samarbejde om at give tilbud på netbaserede læremidler til brug for engelsk på 3. klassetrin."

"Undervisningsministeriet har netop prækvalificeret konsortiet i en større konkurrence om netbaserede læremidler til brug for engelsk på 3. klassetrin. De netbaserede læremidler skal dels kunne indgå i planlagte forløb og dels kunne anvendes som enkeltdele til differentiering. Produktet skal bestå af læringsobjekter og skal indeholde redskaber til evaluering af undervisningen."

URL: skolemedia.dk

^

Removed

zenaria.com

Zenaria skriver, at det ikke er e'et i e-Learning, der er udfordringen, det er læringen - og det er jo rigtigt :)

Virksomheden har deres egen definition af "e-learning": "E-learning er læring".

Zenaria, som er et datterselskab af Cultivator og et biprodukt af Aalborg Universitet, består af 36 mennesker (april 2002) fordelt på tre kontorer i Nivå, Århus og Ålborg.

10. Juli 2002: CW skriver i dag, at Zenaria "lover overskud". Reelt blev det til et underskud i 2001 på 4,6 millioner kr. Man havde eller håbet på et nulresultat for det første regnskabsårs 9 måneders drift. Men for 2002 lover det bedre: Omsætningen forventes fordoblet fra 11 til godt 20 millioner, og overskuddet forventes et sted mellem en halv og en hel million kroner.

Lars Andersen fra Zenaria udtaler til CW: Vores styrke har været, at vi udsprang af en eksisterende forretning, nemlig Cultivator. Kunderne var der allerede og dermed tilliden til vores kompetencer. Det var kun et spørgsmål om, at kommunikationsværktøjet var et andet, nemlig e-learning.

PS: Virksomhedens nyhedssektionen var senest opdateret 7. februar (juli 2002). Det er muligt at klikke på "Læs mere..", men der var ikke mere at læse, end for eksempel de tre linier som annoncerer "Nye læringsforløb" !?

December 2002: Det gamle år sluttede, blandt andet, med et interview med Lars Andersen, direktør i Zenaria (bragt i Berlingske Tidende). Her forlød det næsten rutinemæssigt, at mens branchen er præget af større forsigtighed (det er i dag er sværere at hente risikovillig kapital), så forventer man en betydelig vækst. Således anslås omsætningen at nå 30 mia. kr. i Europa - "om få år".

Zenaria tror (selvfølgelig) stadig på idéen om uddannelse via interaktive forløb med hjælp fra en computer, dog med en bredere satsning end på regulær træning. Zenaria har primært levet af uddannelse af medarbejdere, der skal have sælgertræning eller indblik i virksomhedens værdier, men nu har man for eksempel "udviklet et koncept, hvor fagforeningsmedlemmer lærer at forhandle løn via e-learning,"

Zenaria er to år gammelt og startede ud med europæiske ekspansionsprojekter. Efter en god begyndelse for firmaet gik markedet som bekendt i stå, og drømmene om hurtigt overskud blev erstattet af en satsning på mere kontrolleret vækst - nød lærer nøgen kvinde...

Zenaria har virksomheder som Bang & Olufsen, Post Danmark, Danske Bank, Volvo og Københavns Kommune på kundelisten.

UPDATE 18. marts 2003: CW Online skriver, at Zenaria i dag er blevet erklæret konkurs. Så sent som den 10. marts kunne man på virskomhedens hjemmeside læse, at Zenaria netop have afsluttet et større projekt for olieselskabet Statoil:

QUOTE
Ledelse i verdensklasse
Da det internationale olieselskab Statoil skulle vælge samarbejdspartner til lederudvikling faldt valget på den danske HR-virksomhed Zenaria. Et halvt år senere er Statoil nu klar til at søsætte deres nye interaktive lederuddannelse
UNQUOTE

I februar 2003 var det Lundbeck, og i januar AstraZeneca, der begge indgik partnerskaber med Zenaria. Ifølge CW Online nåede Zenaria i februar 2003 at blive omdøbt til Airanez A/S (som blev begæret konkurs). Efter sigende bliver aktiviteterne videreført i et selskab kaldet Cultivator E-learning.

Selv om Zenaria efter sigende 'kun' påførte det offentligt tab, så skylder man vel sig selv at passe lidt på. Et er tab, noget andet er ansvar... Watch Out :-@ Zenaria lever videre, som Fugl Føniks, genopstået af asken!

DEC 04: Zenaria, hvis kernekompetence er defineret som udvikling af HR relaterede, interactive træningsværktøjer, har netop modtaget en MCA sølvmedalje i multimedie og uddannelse. Det sker i relation til deres "Coaching & Mentoring training tool", der er udviklet sammen med Statoil i Norge. Zenaria bidrager med deres erfaringer indenfor e-læring og organisationsudvikling.

SEP06: Zenaria har lanceret en ny hjemmeside. Her præsenteres virksomhedens idegrundlag, vision og mission, ligesom metoden pba hvilken Zenaria udvikler indhold på fremstilles. Centralt står "udvikling med base i handlingens budskab". Målet er at aktivere og inddrage brugeren gennem multimedierede simulationer - det kaldes Learning Experiences, der "udfordrer vores vaner og opfordrer til at eksperimentere og finde endnu bedre måder." Læringen skal være sjov og stimulere til udforskning.

Gennem årene har 70 forskellige organisationer og virksomheder, herunder en række af DK top 100, samarbejdet med Zenaria og man har udviklet 160 kundespecifikke værktøjer. De seneste referencer (fra Zenrias nyhedsarkiv) er til bl.a. Sport Master (Spillet er i gang), Carlsberg (Beer Town Game), Sundhedsstyrelsen (om diabetes). Et projekt udarbejdet for Hydro Texaco indgår i en casesamling udarbejdet af Rambøll Management for VTU.

En række cases er tilgængelig, bl.a. SWIM (Streaming Web based Information Modules) projektet, et interaktivt rollekspil, der sidste år blev kåret af Forskningsnettets UniVid konkurrence om innovativ brug af video i undervisning og formidling.

MAY07: Zenaria blev med virkning fra 1. marts 2007 en del af den internationale Edvantage Group. Edvantage Group havde i forvejen danske kunder, og fusionen har derfor blot styrket virksomheden på det danske marked. Zenaria står med fusionen stærkere på det skandinaviske marked.

Efter sigende var udviklingen i 2006 "meget positiv i begge virksomheder", så fusionen er tilsyneladende ikke gennemtvunget af økonomiske årsager.

I kraft af Zenarias traditionelt tætte bånd til universitetsmiljøet, må fusionen også forventes at påvirke forskningen på AAU. Blandt andet er et af de mere ambitiøse mål med fusionen, at positionere Edvantage Group som "en af verdens bedste udbydere af spilbaseret læring". Ikke mindst vha. det privat-offentlige samarbejde og et internationalt netværk.

Nyt om Zenaria

CROSSlinks: drop e'et

URL1: zenaria.com

URL2: cultivator.dk

^

www.elearning.dk

Marts 2002: www.elearning.dk hedder nu Effective-Learning AS. Virksomheden er i strategisk partnerskab med Mærsk Data. Det er stadig virksomheden bag ovennævnte bog. Virksomhedens kommunikation synes meget postulerende: "Effektfuld e-learning bliver i fremtiden et uundværligt og vigtigt værktøj til at bringe virksomhedens strategier til handling, og dermed skabe resultat. Du kan bestille bogen her."

November 2001: Måske har du set (læst!) bogen "Effektfuld e-learning"? Hvis, også hvis ikke, kan du møde og kommunikere med forfatterne bag bogen på dette website. Den smule af bogen jeg har set, giver ikke umiddelbart anledning til andre spørgsmål end hvorfor der ikke er mere indhold?

Arkiv: Der er tæt løb i feltet, elearning.dk, e-learning.dk, og andre somm Sandstorm.dk der lykkedes med automatisk at få sin side bookmarked som "e-learning"... "elearning.dk" alias Complete-Learning A/S har som sine bedre konkurrenter en flot og lækker hjemmeside. Fra virksomhedens såkaldte "newscorner" (dato løs) fandt jeg ud af, at Complete-Learning netop, som de første i Danmark, har "indgået samarbejde med det amerikanske selskab Docent Inc. Samarbejdet betyder, at vi som vores e-learning platform – Learning Management System (LMS)". Jo tak, endnu en tre bogstavers forkortelse...

URL: elearning.dk/

^

courseware.dk

Courseware's hjemmeside har, udover de fem faste sektioner og disses undersektioner, i juli 2002 fået en mere redaktionel og nyhedspræget stil, hvilket gør hjemmesiden til et noget mere interessant site at besøge. Der nu en "seneste nyt" henvisning, i skrivende stund seks udvalgte cases og en rubrik med månedlige opdateringer om danske og udenlandske nyheder, teorier og business cases.

Den månedlige rubrik forpligter naturligvis, idet faste brugere naturligvis vil forlange hver måned at blive præsenteret for en ny, relevant og præcis teori, vedkommende nyheder (som er andet og mere end markedsføring) og fængende cases. Forhåbentligt oprettes et et arkiv, så det fremover bliver muligt at browse tidligere indlæg.

Juli måneds danske nyhed handler om at markedet, et emne som de seneste måneder har optaget mange. Markedet betegnes som værende "ungt og komplekst", ligesom Courseware, i parantes bemærket "Danmarks ældste af e-learning udbyder", pointerer, at markedet "endnu er grumset". Det mere end antydes, og at visse af konkurrenterne har udnyttet, at kunderne har svært ved grundlæggende at forstå hvad e-læring er! Den form for markedsføring må siges at kræve en særlig balancegang: Dels skal kunderne passe på ikke at lade sig forføre, omvendt skal de ikke holde sig tilbage, for korrekt implementeret e-læring tilbyder - ifølge Courseware - også "væsentlige fordele".

Courseware's filosofi underbygges i bl.a. teorisektionen under overskriften: "e-learning - eller at lære at lære...". Som branchen i øvrigt, fx Zenaria og IMS, har man i Courseware fokus på pædagogikken, eller læringsprincipperne som fx. situeret læring eller aktionslæring, og ikke så meget om e'et: "Pædagogikken er simpelthen fundamentet i e-learning"! Det stiller, iflg. Courseware, krav om interaktivitet, underholdning og udfordringer: De "interaktive elementer er kernen i læringsprocessen [...] Man skal udnytte mediet - gøre det interaktivt - er vores kongstanke".

Hele måneds-sektionen synes at være en rigtig god ide, og i første omgang må man sige, at det er indhold af en vis kvalitet. Det synes gennemarbejdet og de enkelte elementer understøtter hinanden. For eksempel tales der om e-læring som virksomhedsstrategi. E-læring kan bl.a. sikre øget kundeloyalitet... Sammenhængen fremgår af månedens business case, som beskriver hvordan LK har øget netop kundeloyaliteten i kraft af e-learning. E-learning har sikret at viden om nye produkter når hurtigere frem, hvilket naturligvis er i LK's og elinstallatørernes interesse - deraf øget kundeloyalitet qua e-læring, deraf e-læring som virksomhedsstrategi.

I øvrigt fremgår det af hjemmesiden, at Courseware er aktiv partner i eLearningØresund, ligesom det noteres, at mellem den 4. juni og 2. juli 2002 var der ikke færre end 8 nyheder i nyhedssektionen, primært om kundeleverancer :)

FEB 2004: Indholdsleverandøren Courseware udvikler nye koncepter, blandt andet har man i samarbejde med praktiserende læge Leif Skive (og medicinalvirksomheden Pfizer) udviklet en "motionsmanual", en "interaktiv motionsrecept" og ikke mindst, en ny portal til landets praktiserende læger. Portalen giver lægerne mulighed for ved hjælp af 3D animation, at illustrere overfor patienten, hvordan dennes sygdomsforløb må forventes at udvikle sig.

Desuden har Courseware i kraft af sit eksisterende samarbejde med DSB, indledt et samarbejde med SJ, Sveriges Jernbaner. Også her satses der på mobil e-læring, eller m-learning, hvor togpersonalet trænes ved hjælp af PDA'er.

En tredie nyhed fra Courseware er virksomhedens satsning på at give bilimportørerne certificeret uddannelse via e-læring. I den sammenhæng har Courseware for Semler Gruppen (der bl.a. importerer Volkswagen, Audi, Skoda) erstattet det traditionelle sælgertræningsforløb med en række interaktive moduler, hvor "virkemidlerne er video, cartoons og e-rollespil". Den nye uddannelse skulle efter sigende reducere sælgertræningen med omkring 60 procent (6 dage i stedet for 15), hvilket samlet set skulle give sælgerne op mod 900 ekstra salgsdage. Den rigtig gode nyhed er, at Volkswagen åbenbart har fattet interesse for konceptet - i hvert tilfælde forventer Chefkonsulent i Semler Gruppen, Ole B. Hansen, at "tyskerne vil købe vores e-learning koncept, og Volkswagen International Training Centre fortsætter dialogen med Semler Gruppen og Courseware om versioneringer og videreudvikling af on-line træningssystemet" :-D

MAJ 2006: Courseware oplever en vækst i 2005 på næsten 50% og et resultat før skat på 2,9 mio. kr. De 11 ansatte sikrede en omsætning på godt 9 mill. kr.

Courseware satser strategisk på mobil elæring. Som det sidste nye har Courseware's enhed for mobil elæring udviklet et "PDA-kørekort" som i Danmark sælges gennem HandStep, og worldwide gennem HP ipaqchoice site.

Links:

Ud at se med DSB & Courseware
Markedskommentar af direktør Svend Hansen
Diverse nyt om Courseware

Go: courseware.dk; m-learning.dk

^

key2know.dk

Key2Know bor i Århus. Det er "er en konsulent- og IT-virksomhed med fokus på videndeling og kompetenceudvikling." Virksomheden laver virksomhedsportaler, e-Documentation, e-Learning og kompetencestyring. Siden er flot, velfungerende og endda opdateret, fx checkede jeg (den 18. juni 2001) om et omtalt "nyhedsbrev" på en anmeldt site var fra i år. Det var det!

Juli 2001 opdatering: I forbindelse med at jeg checkede min egen side på Macintosh platformen så jeg til min store forundring - og Jacob Nielsens glæde - at ovennævnte smarte menu-dropdown (som er lavet i en relativ lang script kode), ikke virker! Jeg vil snarest muligt advisere virksomheden, så de kan få fejlen rettet. Det er i sandhed et godt eksempel på usability, virksomhedens information "eksisterer" simpelthen ikke, fordi man har valgt en grafisk smart løsning!

Marts 2002: Det forlyder (onde tunger), at også århusianske Key2Know også er udspillet, men det synes langt fra at kunne bekræftes? Godt synes det af sproget i virksomhedens marts 2002 nyhedsbrev som om det har været meget hårdt: "Det har været en lang og hård vinterperiode for det danske e-Learning-marked. Trods lovende profetier har kun de færreste leverandører formået at få gjort e-Learning til en rentabel forretning." Endvidere, lyder det: "Men illusionen brast som bekendt, og det blev vintervejr på markedet. Virksomheder som X.HLP DK, Infoware, Involve Learning og Edutorium er bukket under, mens M2S har skåret til og Vizion Factory fået tilført ny kapital. Og markedet er tilbage ved udgangspunktet i den gamle økonomi: respekt for kundernes behov og nødvendigheden af at tjene penge." Så vidt en jysk elæringsvirksomhed som tilsyneladende har godt fat i det jyske marked med kunder som JYSK, Ecco Sko og Århus Kommune .

Marts 2002: Markedschef Ole Middelhede var hurtigt ude med et dementi, idet han i en email til linqx.dk udtaler, at Key2Know "lever i bedste velgående" og endda tjener penge! Kun meget få af de i denne liste nævnte virksomheder gør det - forrenter egenkapitalen - det er tilsyneladende stort set kun IMS som kan det.

September 2002: Key2Know har tegnet kontrakt med Århus amt om uddannelse af op til 7000 ansatte ved sygehusene i amtet. De skal undervises i de nye elektroniske patientjournaler via e-learning.

Januar 2003: Key2Know skriver, at man har "gjort alle nationale uddannelsesafdelinger i Nordea i stand til at producere e-Learning til 38.000 medarbejdere i hele Norden. Løsningen består af førende forfatterværktøjer, pædagogisk implementering og klargøring af et komplekst learning management system."

December 2003: Notes har fået et større løft i version Notes 6. Det visuelle og den grafiske flade er helt anderledes end tidligere. Derfor er der et stort uddannelsesbehov - som Key2Know er klar til at dække: Key2Know har som den første udviklet en komplet e-Learning uddannelsespakke til Notes 6 på dansk ;)

Baggrund: Indtryk fra Key2Know seminar
Baggrund / kort nyt
URI: key2know.dk/

^

IMS learning

Ligesom Vizion Factory efter eget udsagn var det, var (er) IMS Learning "i dag (2001/02) Danmarks førende og største udbyder af skræddersyede e-learningløsninger. En position opnået gennem fokus på e-learning og nogle enkle, men vigtige spidskompetencer."

IMS "udvikler programmer, som udvikler mennesker. [...] Medierne er Internet og Intranet, som anvendes til uddannelse, læring og intern kommunikation". Kunderne er "virksomheder, der satser strategisk på udvikling af deres medarbejdere og som gerne anvender nye metoder for at nå deres mål". Virksomhedens målsætning er "at skabe forretningsmæssige resultater" for kunderne.

IMS har en grafisk flot og velfungerende hjemmeside, og stilen går igen i hvert tilfælde i applikationen ErgoSensor. IMS har mange og store kunder, og er i dag sandsynligvis markedsledende.

SEP 03: Ifølge Berlingske Tidendes Nyhedsmagasin (15IX03) har IMS "slået sig fast som markedets sværvægter ... En ny undersøgelse fra Institut for Konjunktur-Analyse viser, at virksomheden placerer sig som mest kendt blandt kunderne, og også er med i toppen, når det gælder omdømme".

MAJ 04: Ikke størst, men først... IMS sælger ikke længere sig selv som "Danmarks største", men derimod nu som "Danmarks første læringsbureau". IMS har i 2004 10 år på bagen og mere end 300 projekter bag sig.

IMS har i 2004 udarbejdet et "Learning Manifesto". Det lyder i korthed:

 • Flyt læringen fra kursuscentret og ind i arbejdsprocessen
 • Kombinér det bedste fra e-learning og traditionel undervisning
 • Brug test til at dokumentere resultater og kommunikere forventninger
 • Servér læring i små bidder og fordel dem ud over en længere periode
 • Genbrug succesfulde læringskoncepter på tværs af virksomheder og brancher

JUN 04: IMS har aflagt årsregnskab. Det viser et overskud før skat på 642.000 kr. Dermed øges egenkapitalen i selskabet til 7,7 millioner kr.

I løbet af 2003 har IMS Learning og sammen med H. Lundbeck vundet MCA-guldpris. Samtidigt blev IMS Learning kåret som Gazelle virksomhed. :-)

CROSSlinks:
Tryg Ergosensor
TDC e-læringsportal
drop e'et

Andre nyheder om IMS Learning

URL: ims.dk

^

www.e-learning.dk

Arkiv (juli 2001): www.e-learning.dk lignede en ægte opstartsvirksomhed: "www.e-learning.dk er det førende forum for nyheder, best practices, erfaringsudveksling og meget mere." Umiddelbart flot, og man kan forvente sig en del.

August/November 2001 opdatering: Trods en smuk, kvindelig 100 m løber på sitets hjemmeside, har sitet ikke bevæget sig siden jeg første gang så besøgte www.e-learning

Februar 2002 opdatering: Sandelig, IMS har overtaget eller tilkendegivet ejerskabet af siten www.e-learning.dk. (se "arkiv", nedenfor). Siten er nu en alternativ reklamesøjle for IMS, hvor cases som også er tilgængelige på www.ims.dk vises på en alternativ måde. En flot site, som tidligere omtalt var siten også lovende.

IMS sætter sig efterhånden vel tungt på elæringsmarkedet her i landet? IMS er efter eget udsagn da også næsten alen om at tjene penge?

August 2002: e-learning.dk har igen undergået en fuldstændig metamorphose. Siten er nu i sin 3. udgave et lukket forum (netværk) for "topledere og e-learning opinionsdannere":

 • Desværre, fordi den nye site kun er tilgængelig med password og user id, dvs. siten er rent faktisk lukket :-(
 • Desværre, fordi den tidligere site ellers udgjorde et sjældent forum for e-learning cases :-}
 • Heldigvis, fordi e-learning.dk i sin nu 3. udgave tilbyder brugerne dagsfriske nyheder fra den skrevne presse :-D

8. januar 2003: Det SÅ spændende ud, men jeg må konstatere, at det med det friske er so-so... Nu i dag var der godt nok fire nyheder at vælge imellem, men de tre var om det selvsamme emne, og de var fra december 2002... :-T

SEP 03: Der er liv i metværket. Ifølge IMS mødtes medlemmerne af netværket den 9. september 2003 for at udveksle erfaring om læringsspil. Her havde man allieret sig med Simon Egenfeldt-Nielsen, Cand. Psych. og forsker i læringsspil ved IT-Universitetet i København. Han kunne perspektivere dagens tema og desuden bidrage med en teoretisk vinkel på, hvorfor læringsspil har stor gennemslagskraft netop nu. Åbenbart blev medlemmerne efter mødet "introduceret til et brætspil" :o

URL: e-learning.dk/

^

glasspaper

Glasspaper (tidligere Excellence Education AS) "tilbyder virksomheder og kursuscentre i Norge, Sverige, Danmark og Finland uddannelsesløsninger." Siden 1. marts 2002 har virksomheden haft kontor i Danmark, og i løbet af 2003 forventes den danske afdeling etableret som et aktieselskab. Glasspaper satser på organisk vækst, og forholdene er da også indtil videre beskedne. Foreløbigt er den daglige bemanding af kontoret i Hundige på blot 3 mand.

Glasspaper er en traditionel VAR - Value Adding Reseller. Således har virksomheden agenturet for amerikanske Element K og canadiske XStream software.

Blandt kunderne til foreløbigt forfatterværktøjet RapidBuilder finder man Nykredit Data, Arla Foods, Arbejdernes Landsbank og Køge Kommune. RapidManager, som er et Learning Management System, er så vidt vides endnu (oktober 2002) ikke blevet afsat herhjemme.

Glasspaper har i kraft af Element K sit eget "university": Her er der adgang til omkring 1200 online kurser om alt fra office kurser, network & OS, design & medier, programmering, sikkerhed, Cisco, telefoni, e-business, projektledelse, ledelsesudvikling, og sprogkurser.

URL glasspaper.dk

^

cursum.com

Cursum, det tidligere hed Virtual E-learning Group (VEG), blev etableret i januar 2000 som et udviklingsprojekt med deltagelse af lektorer og studerende på Aarhus Universitet i 1999 og 2000. I september 2001 blev det første produkt, et integreret CMS/LMS kaldet CURSUM, beta-testes, godkendt og lanceret.

Produktet og ledelsen/bestyrelsen/virksomheden Cursum er releativt godt beskrevet på virksomhedens hjemmeside, imidlertid kunne siten trænge til en revision: Dels er der mange referencer til "VEG" (det virker paradoksalt), dels refereres der på den blot ene side, hvor e-learning beskrives, til en af de tåbelige IDG artikler, der forudser en enorm vækst i e-læringsmarkedet: "As IDG puts in their latest survey: "The market for e-learning will grow from 2.2 bn USD in 2000 to 18.5 bn USD in 2003"".

I dag (januar 2003) har Cursums en kundekreds bestående af bl.a. Den danske Lægeforening, Udenrigsministeriet og Odense Universitetshospital. Samtidigt har Cursom formået at gøre springet til udlandet, således er Cursom blevet valgt af Columbia University i USA som partner og leverandør af e-learning.

FEB 2004: CURSUM skriver i et nyhedsbrev, at CURSUM og medicinalkoncernen AstraZeneca "har iværksat et omfattende pilotprojekt i forbindelse med styrkelse af uddannelse af lægemiddelkonsulenter". Samtidigt har Danmarks Idræts-Forbund (DIF) "anskaffet sig e-læringsplatformen CURSUM til brug ved opbygning, afvikling og afrapportering på uddannelsesindsatser via Internettet. Aftalen omfatter ligeledes muligheden for at DIF's 57 specialselskaber kan anvende CURSUM til såvel uddannelsesindsatser som online spørgeskemaundersøgelser."

Samtidigt er CURSUM indgået i et partnerskab med AM Production, "en 20 år gammel virksomhed med knap 100 ansatte ... med fokus på multimedia, video- og filmproduktion, grafisk design og IT & netværk."

26. juni 2006: "Danware Data A/S har købt Virtual E-learning Group / Cursum og firmaet vil i fremtiden hedde Danware Cursum som et datterselskab i Danware regi.

Årsagen til at Danware har valgt at investere i Cursum er muligheden for at udvide sit nuværende produktsortiment inden for computerbaseret undervisning og styrker sin mulighed for at være en betydende aktør inden for både online og offline undervisning.

Danware udvikler og markedsfører softwareprodukter baseret på NetOp-teknologien, der giver mulighed for hurtig, sikker og stabil overførsel af skærmbilleder, lyd og data mellem to eller flere computere. NetOp Remote Control muliggør fjernbetjening af en eller flere computere, mens NetOp School bruges til computerbaseret klasse-undervisning. Danwares produkter afsættes til mere end 80 lande, og omsætningen var i 2005 på ca. DKK 91 mio. med en EBIT-margin på 18%. Selskabet er børsnoteret i København (symbol DANW) og indgår i SmallCap+ indekset.

Hjemmesiden www.cursum.com vil blive lukket og istedet pege på danware.com"

Indtryk fra Cursums seminar i marts 2003
E-læring og systemeksport

URL: http://cursum.com

^

mærsk data

"Mærsk Data udvikler også e-learning løsninger, som giver kunden mulighed for at samle al elektronisk undervisning i en portal."

Firmaet tilbyder 3 forskellige løsninger, light, medium:

"I den enkle løsning gøres interaktiv multimedie uddannelse, e-publishing, quizzer m.m. tilgængelig via en portal hvor medarbejderen kan studere på egen hånd. Via e-learning portalen kan medarbejderne også få adgang til information om kurser, kursustilmelding og bestilling af kursusmateriale til f.eks. traditionelle kurser."

"I den lidt mere omfattende løsning kan medarbejderen via en e-learning platform deltage i strukturerede undervisningsforløb i virtuelle klasseværelser sammen med andre kursister. De enkelte undervisningsmoduler bliver gjort tilgængelige over inter/intranettet med mulighed for dialog og kommunikation via et netforum - en slags chatroom, hvor kursister og underviser mødes og diskuterer. Der kan tilmed indlægges en virtuel tavle - et præsentationsområde, hvor underviseren kan skrive, tegne eller fremvise PowerPoint præsentationer, videoklip m.m. Hvert undervisningsmodul kan understøttes af en række opgaver og selvtests."

4. Oktober 2002: CW skriver i dag, at Maersk Data stifter selskabet Effective Learning - sammen med stifterne af ... Effective Learning:

"At bruge e-learning som værktøj til faglig opkvalificering er så relativt billigt og fleksibelt, at e-learning vil være et vækstområde fremover. Sådan lyder Mærsk Datas argument for at danne et nyt selskab, der kun skal beskæftige sig med e-learning."

August 2004: IBM køber Mærsk Data og DMdata og indgår samtidig IT-serviceskontrakter med Danske Bank og A.P. Møller – Mærsk (JAN06: Link rot, active link removed)

URL: maerskdata.dk (JAN06: Link rot, active link removed)

^

sandstorm.dk

Sandstorm er (VAR) et fint lille konsulentfirma med en fornuftig hjemmeside. Sandstorm har gennemført projekter hvor e-learning typisk har "været en del af et uddannelsesforløb, hvor den anden del har været enten et traditionelt kursus eller efterfølgende træning i afdelingen". Det er ikke nogen dum måde at gennemføre et kursus på. Sandstor samarbejder med IMS, Courseware og Involvelearning (alle anmeldt her på siden).

2003 opdatering: Siten har ikke mere noget indhold, slet ikke om e-læring...

sandstorm.dk (JAN06: Link rot, active link removed)

^

itectum.com

Jan 2002: itectum.dk skifter identitet og findes nu på itectum.com

Fra groupcare faldt jeg over en hidtil overset elærings ressource: Danske itectum.dk, som vist tilsyneladende er en udløber af GE-Learning (som i maj 2001 blev lukket af GE Capital ITS). Firmaet leverer elearning solutions - uha da da.

Itectum opererer jo også indenfor CRM og ERP markederne, og så skal det jo hedde "solutions".

URL: itectum.com (JAN06: Link rot, active link removed)

^

nemviden.dk

nemviden.dk har specialiseret sig i at tilbyde nem! omlægning af virksomhedens eksisterende undervisningsmateriale til webbaseret ditto: "Med Nemviden.dk kan virksomheden på en dynamisk og effektiv måde placerer undervisnings- og uddannelsesmateriale på en server så det bliver let tilgængeligt for de medarbejdere der skal bruge centralt materialet."

August 2003: Det var ikke så let at drive nemviden.dk... I hvert tilfælde har Mikia IT solutions valgt alene at satse på Navision og Damgaard, nu Microsoft produkterne XAL og AXAPTA. Nu er e-læring "den sidste mulighed": "Som sidste mulighed inden for undervisning tilbydes virksomheder også, at MIKIA IT-Solutions udarbejder interaktive e-learning kurser i de pågældende systemer. Afviklingen vil foretages på en afviklingsplatform Nemviden, som MIKIA IT-Solutions iøvrigt selv har udviklet. Selve kurserne vil primært blive udviklet ved hjælp af udviklingsværktøjet Rapidbuilder." :-o

URL: nemviden.dk (JAN06: Link rot, active link removed)

^

cyberling

Cyberling er "Danmarks specialist i webbaserede e-møder" og mht e-læring tilbyder cyberling et system baseret på "webbaserede, dynamiske, interaktive, virtuelle 'online-klasseværelser'", kaldet "Live CyberClassrooms":

"Her gør underviseren brug af webcam, interaktivt whiteboard, grafik og filmklip, samt situationstilpasset stemmeføring. Undervisningen afpasses "i nuet" til realtidsbaseret mundlig og skriftlig response fra deltagerne." Efter sigende kan systemet opleves online, idet der ved henvendelse udstedes et password til en demoversion.

URL: cyberling.dk (JAN06: Link rot, active link removed)

^

svifnik a/s

Svifnik "er e-learning i praksis". Virksomheden blev etableret i sommeren 2000, som et far og søn foretagende - Jens (den erfarne) og Thomas (teoretikeren) Ladegaard. Dertil kommer Mads Vangsø (idemageren og praktikeren). Så vidt det fremgår af hjemmesiden har Svifnik oplevet en "god udvikling præget af en kontrolleret vækst". I oktober 2001 oplevede Svifnik "lige nu stor vækst og udvikling", og nu (august 2002) søger man åbenbart igen nye medarbejdere (renæssancemennesker).

Trods agenturets beskedne størrelse, mangler der ikke noget: Svifnik har både en ide (behovet for at følge op på træningsindsatsen), en mission (udvikle mennesker, der vil gøre en forskel), en kernekompetence (skræddersyet salgstræning på nettet), og fra og med maj 2002 intet mindre end et manifest (foreløbigt i ver. 1.0). Heri udtrykker man bl.a. sin tro på computerspil som den umiddelbare fremtids løsning, ligesom man fastslår en overbevisning om, at internettet og webteknologien er vejen frem.

Svifnik har det tidligere limelight.dk, nu composite.net (CMS) OG Jens Ladegaard Personaletræning P/S som partnere.

Thomas er cand.comm. og det kan ses. Pennen flyder let og hjemmesiden er relativt omfattende. Desværre er der lidt meget pep-talk og events-stemning over det, hvilket opleves som trættende. Også Svifnik udgiver et nyhedsbrev, og i skrivende stund var den seneste nyhed mindre end 24 timer gammel :)

Går man ind på partnerens hjemmeside, kommer slægtsskabet tydeligt til udtryk. Nu fremstår Svifnik som et datterselskab, med hvilket man indgår i "et meget tæt samarbejde". Så tæt, at man endog gentager parolen om "Hvad er læring" og "Hvad er e-learning" mm :->

August 03: CW (sektion 1, side 12, 080803) skriver, at Svifnik har implementeret et stort system for ISS:

"Servicekoncernen ISS har investeret i indførelsen af e-learning, hvis formål er at forøge medarbejderens grundlæggende produktviden. ISS har investeret ca. en mio. kr. i et content management system lavet af Composite Netsystems APS. Det er implementeret af firmaet Svifnik, der bl.a. har arbejdet med Danica Pension og Thiele. Systemet skal anvendes til at uddanne de 16.000 medarbejdere hos ISS, men i første omgang bliver det ledere, mellemledere og chefer der skal bruge systemet. Systemet er multimediebaseret og indeholder derfor udover undervisning også test af produktviden, kundesamtaler og salgsteknikker. Uddannelseschef Carsten Dahl forklarer, at investeringen i systemet allerede er hentet hjem igen via mersalg. Samtidig er det samlede videnniveau generelt steget blandt medarbejderne." Godt gået :)

SEP 04: Svifnik lancerer - og får stor succes med - blended learning løsning kaldet "Nøglen til det gode salg", en pakkeløsning bestående af et salgsleksikon, en lyd-cd, et 1-dags salgskursus og e-læring og sparring på nettet (detgodesalg.dk/seminar) :-)

JUN 05: Svifnik skriver, at virksomheden ophører som selvstændigt selskab. Svifnik fusioneres med Ladegaard. Læs mere.

Mere om: Svifnik

URL: svifnik.dk

^

netstrategen.dk

Netstrategen er en af spillerne på det voksende danske marked for uafhængig rådgivning til købere af bl.a. elæring. Netstrategen er et vaskeægte .dk startup, som efter et par år på banen har vist sig overlevelsesdygtig. Netstrategen har naturligvis strategiudvikling som fokus; virksomhedens egen strategi synes at være netværksdannelse og strategiske alliancer.

Således indgår virksomheden i en række alliancer og netværk med partnere og underleverandører ;-). Nogle af netstrategens tilknyttede sites er egne start-ups.

NetStrategen har gennemført en række benchmark undersøgelser og cases. Blandt en af virksomhedens større undersøgelser er en benchmarking af det danske marked for e-learning løsninger. Af de dele af rapporten som er offentliggjort fremgår det, "at systemleverandørerne har vanskeligt ved at definere begrebet e-learning", og "at kunderne ofte er klædt alt for dårligt på til at købe og implementere ofte dyre systemer."

JUN 05: Netstrategen er officielt ophørt som selvstændigt interessentskab per 30. juni 2005. Læs mere.

netstrategen.dk

^

AcademiX

AcademiX leverer (helst) totalenterpriser, men går ikke af vejen for delleverencer: "I rollen som totalleverandør bevæger vi os med faste skridt på såvel strategisk som operationelt plan. Vi håndterer projektledelsen, også i forhold til en række resursepersoner hos vores samarbejdspartner. Vi deltager i ideudviklingen og slipper i princippet aldrig projektet. Når vi står for en delleverance er evnen til at indgå som et velsmurt tandhjul i vores kundes maskineri en nøglefaktor. Ligesom fleksibiliteten og kvaliteten i forhold til tid og budget."

AcademiX har udviklet en interessant matrice, hvor man i et enkelt hug forsøger at skabe overblik over løsningen (motivation, læring og "ændring af mennesket og den verden det agerer i") og projektet (analyse, styring/facilitering og evaluering).

Hos AcademiX er man vild med "X", således opererer man med et en række x-begreber, bl.a. "X-elements", "X-blocks", og endda "X-læring": "X-learning betyder, at aftale, tid og økonomi holder". Holder det?

MAR 05: AcademiX er ophørt som virksomhed. Læs mere.

URI: academix.dk

^

mmi-net.dk

mmi - multimedieinstituttet - er en reel rådgivningsvirksomhed. mmi udbyder ikke selv et elærings system, hvilket jo også nok er klogt ift. rådgivningssituationen. mmi har en usædvanlig flot og må siges velfungerede flash site. Udover elæring tilbyder mmi da også udvikling af sites (disse har imidlertid ikke meget med elæring eller "etraining" at gøre). mmi udbyder også uddannelse. Personligt finder jeg også mmi's site meget inspirerende og trods den kontante kommunikationsform er det alligevel lykkedes at skabe et site med dybde og indhold. Navigationen er vellykket, omend en smule anstrengende. mmi har med et meget livligt site ønsket at kommunikere "multimedieinstitut" og interaktivitet - bl.a. i form af små kvadrater der bevæger sig som 'tennisboldene' i de allerførste computerspil :-)

mmi udsender et månedligt nyhedsbrev. Det er generelt gode og velskrevne artikler, som er udtryk for noget research. Den månedlige opdatering gør naturligvis siten mere interessant at besøge - igen.

NB: I 2001 blev mmi af dagbladet Børsen udnævnt som "Gazelle" virksomhed. Kravet til "Gazeller" er bl.a. hurtig vækst, så mmi har forståeligt nok haft succes med sin virksomhed. I oktober 2001 nyhedsbrevet finder du bl.a. en meget rosende anmeldelse af Claus Agø Hansen og Bjørn Borup's bog "Den e-lærende virksomhed", som, så vidt jeg husker, er udkommet på Børsen forlag :o

URL: mmi-net.dk (Aktivt link fjernet, bot)

^

etiro.com

Etiro ApS er for så vidt angår produkt (Reactor XC) og mennesker baseret på hedengangne Vizion Factory. Etiro etableredes i sommeren 2002 med henblik på at færdiggøre udviklingen af flagskibet "Producer" - det er nu lykkedes :-D.

Reactor skal, som det var tanken med Producer, ud på det internationale marked, hvilket afspejles i etiros forretningsstategi:

QUOTE
Etiro works from a two-legged indirect distribution channel strategy based on VAR and retail channel partnerships. Our business is focused on creating a catalytic product with a functional profile carved to offer profitable business opportunities throughout the e-learning value chain.
UNQUOTE

Etiro udvikler også et LMS - det forventes på gaden i sommeren 2003.

NOV 2004 Update: Etiro ApS, der i sommeren 2003 overtog aktiviteterne fra Vizion Factory, er per 1. oktober i år blevet overtaget af Danware A/S. De hidtidige aktiviteter i Etiro (producerværktøjet Reactor XC) videreføres og udvikles i nye rammer fra Danwares domicil i Birkerød.

Kommentar: Producer 1., 2. og 3. gang :)

Nyheder om Etiro

URL: etiro.pro.dir.dk (JAN 05: Nyt domæne hos DIR - link fjernet /bot)

^

teachability

Teachability har siden udgangen af 2003 tilbudt "formidling af viden indenfor tilrettelæggelse af digitalt støttet uddannelse". Teachability er med andre ord aktiv på markedet for e-learning services - med rådgivning og kursusvirksomhed. Fokus er på

 • e-læringens pædagogiske og designmæssige aspekter
 • digitale uddannelsesstrategier
 • anvendelse af standardsoftware som supplement til traditionel undervisning.

Som forretningsgrundlag har teachability udviklet et modulerbart koncept, der i alt består af tolv moduler, i.a. interaktivitet i e-læring, brugervenlighed, organisatorisk forankring, eller e-læringens psykologi.

URI: teachability.dk (link rot, aktivt link fjernet /bot)

^

sparringskompagniet.dk

FEB 2004: Sparringskompagniet har meddelt, at man ikke længere beskæftiger sig med e-læring.

Marts 2002: "SparringsKompagniet fungerer for øjeblikket som Sparringspartner for et nyt e-learningsystem, der blandt andet rummer nyhedssektion, linkdatabase, skemaplanlægning, konferencesystem, chat m.m. Systemet er testet, idet ca. 1000 elever har brugt det i forbindelse med IT - kurser og det fungerer fortræffeligt."

URL: sparringskompagniet.dk (link rot, aktivt link fjernet /bot)

^

travelogue.dk

Travelogue.dk fortæller til linqx.dk, at virksomheden netop nu arbejder på udviklingen af et brugervenligt, interaktivt system til live streaming. Systemet har fået navnet "igetit!".

Systemet gør det muligt dels at holde interaktive forelæsninger, pressekonferencer og lignende over internet, dels lagrede optagelser af tidligere forelæsninger eller konferencer og dertilhørende manuskripter samt andre former for undervisningsmateriale, og samtidig fortsætte de lagrede tekstbaserede brugerdiskussioner.

Systemet udvikles sammen med med Københavns Universitet. Det er redaktionens opfattelse, at KU også forventer at afholde live-forelæsninger på systemet.

linqx.dk var inde at se demo'en. Det var smart, man kunne klikke ind og se en kopi af whiteboard. Demo'en skuffede fælt, for det var ikke muligt at afspille forelæsningen, selv om samme demo tilsyneladende giver mulighed for at opdatere billedet hver 10. sekund? Travelogue burde selvsagt have gjort en allerede afholdt forelæsning tilgængelig.

URL: travelogue.dk (DEC 2003: linkrot - link removed /bot)

^

edutorium

Edutorium er som fugl phonix genopstået af asken fra det tidligere... Edutorium. Produktet er tilsyneladende identisk - nu dog med tilføjelsen ... "knowledge-sharing solution" - i hvert tilfælde virker det på hjemmesiden anvendte user interface bekendt - bygningsmetaforen, hvor man som studerende kommer ind i det virtuelle universitet, og henvender sig i skranken...

Der er nu tale om en meget enkelt opbygget hjemmeside, med relativt få informationer om systemet, modularitet, fordele (og ulemper) eller priser og lignende. Til gengæld er det muligt at rekvirere en 3D demo af ledelses- og forfatterværktøjerne :-T

Selv betegner virksomheden sig som "an end-user centric e-learning company which offers an integrated e-learning and knowledge-sharing solution based on the Edutorium e-learning platform and tools. The platform has a unique combination of stunning 3-D interfaces, user-friendly front-end and back-end tools, and powerful Web technologies.

SEP03: Site closed - now its dead!

URL: edutorium.dk (link fjernet pga. linkrot /bot)

^

competencelab.com

Sitet bag bogen, den "e-lærende virksomhed", bogen "der vil ændre alt, hvad du tror, du ved om din virksomheds konkurrenceevne i vidensamfundet". Steen Hildebrandt skrev i sin anmeldelse i Børsen, at forfatterne giver de højere læreanstalter et hak i tuden, at de ikke har været dygtige nok eller tilstrækkeligt interesserede. Det var dengang, i 2001.

Bortset fra omtalen og baggrunden for bogen, så byder competencelab.com på blot to andre sektioner, en nyttig sektion om e-resurser, det vil sige begrebsafklaringer, links til udbydere og konferencer mv, samt en sektion hvor forfatterne og competencelab's formål og ide præsenteres.

Juli 2002: Competencelab skriver ifm ovennævnte sektion, at de gerne modtager links "til steder på internettet, som er pakket med viden om e-læring. Send os en mail, hvis du kender til andre steder, hvor der findes viden og information om e-læring - så putter vi dem på listen.": Det gjorde jeg så, blot for at konstatere, at jeg mere end en måned senere end ikke har fået svar på min henvendelse :(

URL: http://www.competencelab.com (SEP 2003: link removed /bot)

^

ammultimedia.dk

ammultimedia.dk "er kendt for at være en dynamisk partner - der altid søger den rigtige løsning..." De har som udgangspunkt en interesse i "samarbejde med firmaers salgs- og marketingafdelinger i fremstilling af salgs- og præsentationsmaterialer/programmer og e-learning."

Deres nye "spændende træningsværktøj i salg og kommunikation indeholder 120 videoklip med professionelle danske skuespillere - 360 spørgsmål og diverse opgaver - alt sammen fordelt på 6 CD-ROM." Sådan!

Marts 2002: Venture virksomheden Slottsbacken, som bl.a. har investeret 10 mio kr. i danske Probe, satser på at ekspandere yderligere i Skandinavien. Blandt mulige kandidater er tilsyneladende ammultimedia!

Maj 2003: ammultimedia synes at være lukket - siten er i hvert tilfælde ikke længere tilgængelig :-@

URL: http://www.ammultimedia.dk (lukket)

^

vizionfactory.com

"Vizion Factory A/S is (WAS) Denmark’s largest e-learning corporation"... Jeg blev opmærksom på Vizionfactory.com fra en artikel i Berlingske. Måske er det på grund af .com extentionen, at jeg ikke tidligere har fanget sitet. Siten er lækker og velfungerende, bl.a. finder jeg det fint, at der er blevet plads til en navigations linie, så man altid ved hvor man er? Imidlertid er det så alligevel ikke helt tydeligt, for vælger jeg f.eqx. "human computer interface" fra site-mappen, befinder jeg mig efterfølgende på Home>About Vizion Factory. Tilsvarende (?), hvis jeg vælger "PC Kørekort", ender jeg i Home>News Room>News, hvilket ikke var helt det, jeg forventede. Referencelisten fejler ikke noget, omvendt, når man er Danmarks førende elærings bureau?

Marts 2002: Vizion Factory's nu afgåede adm.dir betroede i februar deltagerne på en konference i Industriens Hus, at elæringsbranchen "kører rigtig skidt".

Juni 2002: Den 12. juni blev Danmarks førende e-learning virksomhed Vizion Factory erklæret konkurs. Tidligere på året var det Edutorium og M2S, og tidligere endnu X.HLP, Infoware, Involve Learning og Learn.IT.

De første krisetegn i VF viste sig i marts, hvor flere ledende medarbejdere, herunder den administrerende direktør, forlod virksomheden. Allerede dengang forlød det, at branchen "kører rigtigt skidt". Nu lukker man med et underskud på ca. 10 millioner kr.

Rettighederne til VF's "Producer" forsøges nu solgt. De kan sikkert fås til ret små penge :-( VF begyndte i Multimedia branchen, med at producere infostandere og CD-R, men skiftede så til e-læring.

August 2002: Endnu en artikel om VZ - i CW: E-learning er en død sild, i hvert tilfælde lidt endnu... Nu handler det om knowledge mangement og software til vidensdeling :) Det bliver nok ikke til noget med Producer :(

Maj 2003:

etiro.com skriver til linqx|dk at

QUOTE
Da Vizion Factory E-Learning A/S gik konkurs ejede man rettighederne til den software (Producer og Producer 2), der var udviklet i huset og i den sidste periode sammen med Olicom i et joint venture, der hed Transynergy A/S. I samarbejde med Børsen besluttede en del af ejerkredsen i Vizion Factory A/S (holding selskabet bag Vizion Factory E-Learning A/S) at købe aktiverne i konkursboet sammen med Børsen e-Learning. Det blev besluttet, at Børsen skulle overtage indholdsproduktionen - herunder de eksisterende kunder - og at Vizion Factory NewMedia og Michael Gaardboe skulle overtage softwarerettighederne.

Med henblik på at færdiggøre udviklingen af Producer 2 etableredes i sommeren 2002 et selskab, Etiro ApS, med folk fra udviklingsafdelingen i VF.

Da vi genoptog arbejdet på Producer 2 i september 2002, gjorde vi noget som vi længe havde haft lyst til: Vi ændrede specifikationen på Producer 2 således, at vi i den nye specifikation tog udgangspunkt i SCORM 1.2 som teknisk-strategisk platform. Vi tror på SCORM - både som en teknisk standard og også som en vision for et "knowledge market".

Status:

Nu er produktet færdigt i sin første version. Navnet er blevet et andet: Reactor XC Professional V1.0. Det er enet er en multi-medie editor, der fremstiller SCORM konformt indhold til brug på SCORM LMS systemer eller i Microsoft LRN frameworket. Indholdet er fremstillet med brug af Microsoft web teknologierne HTML+TIME og VML,. og giver indholdsudvikleren mulighed for at lave undervisning med dynamisk grafik og interaktivitet uden at det kræver en plugin på brugerens maskine.

Vi ønsker at tilbyde markedet et produkt til fremstilling af e-learning, der er prissat som gængse ikke-dedikerede multimedie værktøjer som eksempelvis Macromedia Flash eller HTML editorer som Adobe GoLive! eller Macromedia Dreamweaver.
UNQUOTE

Så der kom liv i Producer :-D

URL: www.vizionfactory.com (site nedtaget /bot)

^

m2s.com

Marts 2002: Computerworld skriver, at den danske afdeling af m2s er lukket.

Forår 2002: Det forlyder, at den danske afdeling af m2s er gået konkurs. Det fremgår også delvis af hjemmesiden, seneste opdatering synes at være engang i august 2001.

Arkiv: Allerede i maj 2000 fik jeg en forsmag på virksomhedens elæringsprogrammer, da jeg fik lov at lære om Powerpoint 2000 via et gratis elæringsmodul. Jeg fik aldrig sagt tak, det hermed være gjort. m2s tilbyder fortsat gratis e-learning, og en demo er tilgændelig for alle fra hjemmesiden: det er imidlertidt tynd sag, nærmest uforskammet. m2s betyder "methods to skills": skills er nærmest at oversætte med kvalifikationer, det er ellers kompetencer, der i øjeblikket efterspørges.

URL m2s.com

^

involvelearning.com

Forår 2002: Involvelearning involverer ikke mange mere. Firmaet er gået konkurs. Indtil videre fungerer hjemmesiden dog endnu delvist. "What's in it for me?", spørges det næsten skæbnesvangert: Ikke meget for Involvelearning. Surt.

involvelearning.com er skandinavisk, også her kan man hurtigt blive overbevist om elæringens fordele.

URL: http://www.involvelearning.com >>> SITE NEDTAGET

^

e-learn-it.com >>> SITE NEDTAGET

e-learn-it.com i Lyngby har sikret sig et velklingende netnavn - som jeg selv - men det kunne måske være vanskeligt at lave en direct request? Deres fine bitmap baserede hjemmeside provokerede min debugger, men jeg har ikke brugt tid eller kræfter på at undersøge hvorfor? Virksomheden har baseret sig på PC kørekortet, som de så har kaldt "inducator", hvilket er et "training system". Det var det hele?

URL: http://www.e-learn-it.com (timed-out)

^

top
index

Not on this list?

Hjælp med til at udvikle og vedligeholde denne liste over danske aktører indenfor IKT og læring..

>>> Submit link :)           SECTION ICON - WWW - (R)(C) linqx|dk

"Triple V" (C)(R) linqx|dk 2000

English brief

Non-native speakers are invited to browse the triple-w section. It identifies up to 80 per cent of Danish actors within ICT and learning.

To ease navigation, entries have been grouped in three broad clusters. The focus is on

- Regional networks for those interested in elearning (networks)
- Commercial e-learning solution and service providers in Denmark (providers)
- Scandinavian and Interational governmental organisations and institutions working to promote e-learning (public players)

Existing entries are reviewed to reflect developments and issues of interest. New observations are added as they are identified. Any link submitted will be considered. Thank you.

Baggrund

På denne sektion (triple-w) finder du dokumentation for den turbulente udvikling, som de senere år har præget en hel branche. Sektionen er på en og samme tid en linksamling og meget mere end det: En intelligent vejviser med direkte links til omkring 80 procent af alle aktører, som på den ene eller anden måde gør sig gældende i markedet for IKT og læring i Danmark.

Referencelisten er opdelt i blot tre centrale klynger:

- Netværk; steder hvor kunder, brugere og udviklere mødes og deler viden (networks)
- kommercielle sites, overvejende danske udbydere af e-læringsløsninger og teknologi (providers)
- skandinaviske og internationale offentlige aktører med fokus på netbaseret og netunderstøttet uddannelser (public playsers)

Dette er et arkiv, over dem som var, og dem som blev :-o


go to feature index page
Fra havnen © linqx|dk